LUMNP
Badania Pracownicy Lista publikacji
Projekty

Laboratorium stanowi unikalne połączenie technik niskotemperaturowej spektroskopii, silnych pól magnetycznych, oraz ultraszybkich metod optycznych.

Przedmiotem eksperymentów są nanostruktury półprzewodnikowe, np. kropki kwantowe określane często jako "sztuczne atomy".

 


Materia skondensowana, a szczególnie niskowymiarowe struktury takie jak studnie i kropki kwantowe czy dwuwymiarowe warstwy węgla (grafen) stanowią wspaniałe "laboratorium", umożliwiające badania struktury atomowej i subatomowej oraz oddziaływań elementarnych leżących u podstaw fizyki kwantowej.

 

Wymieńmy tu choćby możliwości wniknięcia w strukturę atomów, poprzez badanie "sztucznych atomów" za które można uważać kropki kwantowe, obserwacji zjawiska splątania kwantowego przy emisji pojedynczych fotonów z kropek kwantowych, właściwości nanomagnesów tworzonych przez pojedyncze atomy magnetyczne umieszczone w kropkach. W studniach kwantowych obserwuje się zjawiska kondensacji bozonów. W grafenie rozwijane są prace dotyczące właściwości cząstek nie mających masy spoczynkowej czy wpływu zakrzywienia powierzchni na ruch elektronów, który można opisywać metodami nawiązującymi do ogólnej teorii względności.

 

Dzięki nowoczesnym metodom otrzymywania materiałów i struktur badania nie ograniczają się do obiektów w naturalny sposób występujących w przyrodzie. Można tworzyć nanostruktury wymyślone, specjalnie dostosowane do prowadzonych badań: struktury prostsze czy też szczegónie uwypuklające pewne aspekty fizyczne, istotne dla zrozumienia postawionych problemów. Istnieje także szczególna w dziedzinie fizyki doświadczalnej możliwość płynnego przejścia od badań podstawowych do zastosowań.

 

Naukowcy zajmujący się fizyką eksperymentalną materii skondensowanej mają realny, indywidualny udział w prowadzonych eksperymentach - grupy badawcze są kilkuosobowe, rzadko kilkunastoosobowe, w odróżnieniu od dziedzin, gdzie liczą kilkadziesiąt, a czasem kilkaset osób. Otwiera to pole dla wymiany idei, osobistej inwencji i satysfakcji.