Oprogramowanie

Z FUWWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Uwaga! Informacje o licencjach na używanie oprogramowania dystrybuowanych przez Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki zostały przeniesione na http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html

Spis treści

  >  INTRO  <  

Ponieważ wszystkie "bonusy", którymi dysponuje Wydział lub Uczelnia, dotyczą tylko pracowników lub studentów, uprzejmie proszę w tych sprawach pisać do mnie z domeny naszej poczty wydziałowej  @fuw.edu.pl / @igf.fuw.edu.pl / @biogeo.uw.edu.pl / @astrouw.edu.pl  lub  @okwf.fuw.edu.pl  co umożliwia jednoznaczną weryfikację uprawnień.


    Uwaga ! : W poniższych tytułowych liniach oznaczenie (xx) wyraża ilość (zakupionych lub otrzymanych dodatkowo na czas trwania kontraktu serwisowego) licencji.

 

  Software Microsoft       -   licencja wydziałowa bez limitu liczby użytkowników   Uwaga! Informacje z tej sekcji zostały przeniesione na stronę
http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html#microsoft


  Mathematica Unlimited - 3-letnia licencja wydziałowa bez limitu liczby użytkownikówUwaga! Informacje z tej sekcji zostały przeniesione na stronę
http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html#mathematica


  Mathematica   v.8.0.4  -   licencja wydziałowa (31)

Pozwala na obliczenia od prostej arytmetyki po najbardziej zaawansowane obliczenia matematyki wyższej, tak w zakresie rachunku symbolicznego jak i procedur numerycznych. Do dyspozycji oddane zostały procedury wizualizacji 2D i 3D z możliwością programowej ingerencji w każdy szczegół rysunku. Dokładność obliczeń numerycznych wyniku wybiera użytkownik, ograniczeniem jest tylko dokładność danych wejściowych. Mathematica tworzy dokumenty o strukturze gotowej do druku, wydawnictwa światowe przyjmują prace składane w tym środowisku.


Bezterminowa, dostępna sieciowo na 31 stanowiskach na pracowniach OKWF.

    Mathematica for Students !!    (570 – 140) zł

   W okresie studiów studenci i doktoranci mogą zakupić licencję na swój prywatny komputer na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

   Rodzaje licencji : Standard Edition (licencja na cały okres nauki), Annual Edition (licencja 12-miesięczna) oraz Semester Edition (licencja 6-miesięczna).   

For  Premier Service subscribers :   product assistance from Mathematica experts & help via email with Mathematica programming
  

    "Okno Matematyczne"  WolframAlpha   -  pozwala na wprowadzenie formuły matematycznej z parametrami, gdzie po natychmiastowym przeliczeniu otrzymujemy odpowiedź wraz z wizualizacją    (przykłady - Mathematics )
   Korzysta z dostosowanego do warunków webowych silnika Mathematica napędzanego przez klaster złożony z ponad 10 tysięcy procesorów. Wielkie możliwości, udziela odpowiedzi także na pytania z dziedziny  (przykłady)   fizykiastronomiistatystyki & analizy danych,  chemii, geografii, ludzi i historii, demografii, pogody i klimatu, kultury, muzyki, finansów i ekonomii oraz informatyki i nowych technologii.

   Bazą systemu jest Mathematica, twórca (2009) brytyjski matematyk i fizyk Stephen Wolfram.

   Video by Stephen Wolfram - a computational knowledge engine which uses built-in knowledge to compute on the fly a specific answer and analysis for every query.

   WolframAlpha PRO    -   większe możliwości  input / output,  płatna.   ($4,99 per month / $2,99 for students)

   PRO - the next big step in computational knowledge, dynamic interactivity, zoomability, longer computations, upload images, files, and tabular data; use symbols, customize and download images, export raw data. A free 14-day trial.

  " … Naszym długoterminowym celem jest uczynienie całej semantycznej wiedzy natychmiast gotowej do przetwarzania. Planujemy zebrać wszystkie dostępne dane, zaimplementować wszystkie znane metody, modele i algorytmy i umożliwić przetwarzanie wszystkiego co jest możliwe … "     -   Stephen Wolfram

  

Przydatne linki :
 Strona główna What is MATHEMATICA ?  WOLFRAM Research   także   WolframAlpha "Okno Matematyczne"

  

  MATLAB   -   licencja wydziałowa (35)Uwaga! Informacje z tej sekcji zostały przeniesione na stronę
http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html#matlab


  Maple   -   licencja wydziałowa (15) + dom ( jedna )

Program stosowany do obliczeń matematycznych, symbolicznych i numerycznych. Posiada zaawansowany, wysoko wydajny silnik do obliczeń matematycznych zintegrowany ze środowiskiem WYSIWYG (What You See Is What You Get) do tworzenia dokumentów. Wzbogacony zbiór predefiniowanych dokumentów wzorcowych (task templates) pozwala na : wizualizację całek wielowymiarowych, wyznaczanie baz przestrzeni wektorowych generowanych przez kolumny lub wiersze macierzy oraz przestrzeni zerowych macierzy i jej transpozycji. Wyrażenia są prezentowane w ich naturalnej notacji 2D. Dostępne są także narzędzia tworzenia wizualizacji graficznych obejmujące animacje.

Funkcjonalnie zbliżony do programu Mathematica, aktualnie dostępny sieciowo na 15 stanowiskach na pracowniach OKWF. Przy zakupie nowej licencji otrzymuje się bezpłatnie Elite Maintenance Program (EMP) na okres jednego roku, co daje prawo do otrzymywania bezpłatnych nowych wersji programu.   

    Licencje studenckie !     (700 / 400   –   box / downl)  zł

   Jest możliwość indywidualnego zakupu bezterminowej licencji studenckiej. Licencje te nie maja uaktualnień, w razie chęci uzyskania nowej wersji trzeba zakupić nową licencję.       

   Formalnie, zgodnie z umową licencyjną, student ma prawo posługiwać się licencją studencką tylko w czasie studiów.

   Przydatne linki :
Strona producenta  Maplesoft ,  Polska strona dystrybutora   Maple ,   Maple Video  Demonstrations ,   także pobierz (pdf)   Maple Programming Guide   oraz   Maple User Manual  z  Documentation Center

Uwaga: Sprawami związanymi z Maple zajmuje się dr Adam Szereszewski z IFT.

  Origin   -   licencja wydziałowa (150) + (domowe)Uwaga! Informacje z tej sekcji zostały przeniesione na stronę
http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html#origin


  LabView   -  licencja wydziałowa bez limitu liczby użytkownikówUwaga! Informacje z tej sekcji zostały przeniesione na stronę
http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html#labview


  SAS   -    licencja uczelnianaUwaga! Informacje z tej sekcji zostały przeniesione na stronę
http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html#sas


 SPSS  v.21                 -    licencja uczelniana

SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences) - komplet narzędzi do gromadzenia danych, analizy statystycznej, modelowania i analiz predykcyjnych, a także rozwiązań pozwalających na wdrażanie wyników w procesy biznesowe instytucji. Na szczególną uwagę zasługują funkcje statystyczne, takie jak: analiza wariancji (ANOVA), regresja liniowa czy kostki OLAP  (rozszerzenie dwuwymiarowej tabeli arkusza kalkulacyjnego, szybsza analiza danych).

Posiada duże możliwości konfiguracyjne, wiele funkcji, bogatą dokumentację, dużą ilość materiałów szkoleniowych i prostotę obsługi. Często wykorzystywany w badaniach rynku i opinii, badaniach epidemiologicznych.

Ze względu na brak zgłoszeń potencjalnych użytkowników dostęp do licencji uniwersyteckiej dla Wydziału Fizyki nie został odnowiony.

  


 MS Narzędzia             -    za darmo

Portal Microsoftu dla programistów, udostępniający zestaw narzędzi projektowych i programistycznych - za darmo dla studentów

" ... Microsoft dostarczy profesjonalne narzędzia, które mamy nadzieję, pomogą studentom w odkrywaniu potęgi oprogramowania i zachęcą ich do stworzenia nowej fali przełomowych programów ... "   -   Bill Gates

   Umożliwia studentom darmowy dostęp do wielu narzędzi projektowych i programistycznych Microsoftu, m.in. Windows Servera 2003 i 2008, Visual Studio 2008 Professional, XNA Game Studio 3.0, Expression Studio 2 czy SQL Servera 2008, ...

   Dostępne oprogramowanie do użytku edukacyjnego, niekomercyjnego - wykaz

   Student, który chce uzyskać dostęp do wspomnianych programów musi wykonać trzy proste czynności, po zalogowaniu się należy poddać się weryfikacji i następnie wybrać produkt do ściągnięcia   ( lista na polskiej stronie DreamSpark ).      

Przydatne linki :
Strona główna  Microsoft DreamSpark

 

 Linux                           -    bezpłatne

Rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych (dystrybucja GNU/Linux) opartych o jądro Linux, z wolnym i otwartym oprogramowaniem (Open Source Software), rozprowadzanym wraz z kodem źródłowy, który może być dowolnie wykorzystywany, modyfikowany i bezpłatnie rozpowszechniany.

Ilość dostępnych dystrybucji liczy kilkaset, do najpopularniejszych obecnie należą:

  Ubuntu

Polecana dla początkujących i średniozaawansowanych, rozprowadzana z live-cd, wykorzystywanym również jako płyta instalacyjna. Posiada dużo oprogramowania, charakteryzuje się doskonałym wykrywaniem sprzętu, łatwą aktualizacją przez Internet, a także polską  wersją językową.

 Lista  dostępnych mirrorów FTP

  Debian

Polecana dla średniozaawansowanych, system dopracowany i bezpieczny, jedna z najstarszych i najpopularniejszych dystrybucji Linuksa, posiada największą ilość dostępnego oprogramowania, łatwa aktualizacja przez Internet, bardzo duża ilość dostępnych architektur sprzętowych, także polska  wersja językowa.

  Fedora

Polecana dla początkujących, doskonały instalator systemu (również w języku polskim), sporo graficznych konfiguratorów, domyślna konfiguracja zapory sieciowej, dobra obsługa laptopów.

 Lista  mirrorów i torrentów FTP


Uwaga:

Można kupić „komercyjną” wersję Linuksa, gdzie komercyjność oznacza pomoc techniczną, podręczniki i inne dodatkowe usługi.

  

 Maxima   v.5.28.0       -    bezpłatne

System for the manipulation of symbolic and numerical expressions, including differentiation, integration, Taylor series, Laplace transforms, ordinary differential equations, systems of linear equations, polynomials, and sets, lists, vectors, matrices, and tensors. Maxima yields high precision numeric results by using exact fractions, arbitrary precision integers, and variable precision floating point numbers. Maxima can plot functions and data in two and three dimensions.

Maxima is a descendant of Macsyma, whitch was revolutionary in its day, and many later systems, such as Maple and Mathematica, were inspired by it.

" … Możliwości Maximy w porównaniu z możliwościami Maple czy Mathematica są z pewnością mniejsze. Jednakże na poziomie dydaktycznym studenci będą bardzo daleko od granicy … kiedy przydatne są te właściwości Maple lub Mathematica, których Maxima nie posiada. … System tworzenia wykresów jest zintegrowany z programem GnuPlot, który studenci poznali na wcześniejszych zajęciach. … Posiada wbudowane skrypty generujące plik LaTeX, zawierający wyrażenia matematyczne - to integrowało się z programem Pracowni, jako, że LaTeX był omawiany tuż przed Maximą. Osobiście używam Maximy także w pracy naukowej. Moim zdaniem na potrzeby dydaktyczne Maxima jest doskonałym wyborem ... "

        / dr Krzysztof Miernik /

Przydatne linki :
Strona  Maxima  -  A Computer Algebra System

  

 Octave   v.3.6.4          -    bezpłatne

Darmowe, otwarte środowisko do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń numerycznych, pozwala na wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych, zespolonych, wektorach, macierzach, obsługuje także zakresy, tablice, pętle, funkcje i równania. Może rozwiązywać zadania z algebry liniowej, szukać pierwiastków równań nieliniowych, całkować funkcje zwyczajne, operować na wielomianach, czy całkować równania różniczkowe zwyczajne i różniczkowo-algebraiczne. Podstawową strukturą danych jest macierz.

Popularność zawdzięcza wysokiej zgodności z komercyjnym oprogramowaniem Matlab. Działa w trybie konsoli i nie posiada graficznego interfejsu użytkownika, ale potrafi tworzyć graficzne reprezentacje dla wykonywanych obliczeń w postaci wykresów 2D i 3D.

Interfejs graficzny, który nie jest konieczny, (w odróżnieniu od Matlaba) instaluje się osobno - do wyboru jest kilka możliwości również darmowych  (GUIOctave, QtOctave). Posiada bogatą bibliotekę dodatków. Pierwsza wersja pojawiła się w 1993 r. (John W. Eaton)

      "… zamierzam używać do wykładu "Programowanie i metody numeryczne" … w tym semestrze ... "   -    dr Tomasz Werner

      "… niestety za Matlab'em jest daleko w tyle.  Nie polecam, ani do dydaktyki ani do badań ... "       -    dr Monika Wilde-Piórko

Przydatne linki :
Info  About Octawe ,   pobierz Octave  z dobreprogramy   
Interface' y  graficzne do pobrania :   GUIOctave   lub   QtOctave

  

 Płatne różności           -    płatne    ( MS Office, Adobe Acrobat ...  )

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) 22 55-20333 na Krakowskim Przedmieściu udostępnia odpłatnie w ramach zakupów ogólnouczelnianych licencje na wybrane oprogramowanie. Co do zasady, licencje udostępniane są jednostkom organizacyjnym Uczelni a nie poszczególnym osobom (pracownikom, studentom). Niekiedy jednak zakupom licencji uczelnianych towarzyszą różnego rodzaju promocje, jak na przyklad możliwość dodatkowej instalacji na komputerach prywatnych (analogicznie jak program Origin, którego licencjonowanie na szczeblu Wydziału organizuje OKWF) czy zakupu licencji indywidualnej po obnizonej cenie u dystrybutora oprogramowania. Informacje o takich promocjach znajdują się na stronie internetowej DWI.

Lista dostępnego oprogramowania znajduje się na

http://portal.uw.edu.pl/dwi

(cenniki i instrukcje dotyczące zamówień widoczne po zalogowaniu poprzez CAS).

MS Office - zakupy inywidualne:

Office na komputery Mac    (Word2011, PowerPoint, Excel, Outlook)

Office:mac 2011 WPXO - wersja wzbogacona o inteligentne 'wstążki' menu, galerię multimediów pozwalającą na łatwe dołączanie grafiki i filmów z programów iPhoto, iTunes, iMovie. Dokumenty te można swobodnie przeglądać w urządzeniach mobilnych jak iPhone, iPad  itp. Kompatybilne z Office dla Windows.
Licencja na 4 lata dla studentów i pracowników (2 komputery PC lub Mac) - 80 USD (kwiecień 2014)

MS Office Professional Plus 2010 - pakiet nieograniczonych możliwości w "studenckiej cenie” (kwiecień 2014 - 199 zł) - Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, SharePoint Workspace, InfoPath
Imienna, dożywotnia licencja dla studentów i pracowników naukowych i administracyjnych wyższych uczelni, pozwalająca także w razie potrzeby przenieść oprogramowanie na nowy komputer - edu-akcja.pl

  

 AntyWirusy                 -    płatne

ESET Endpoint Security SuiteUwaga! Informacje z tej sekcji zostały przeniesione na stronę
http://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html#eset


Wybrane, najlepsze, powszechnie używane i sprawdzone w działaniu oprogramowanie, chodzące pod systemem MSWindows.
                        + informacja + pomoc + instalacja + zobacz opisy

1. Manager plików Total Commander

2. Odtwarzacz multimedialny VLC

3. Przeglądarka grafiki  IrfanView

4. Komunikator internetowy Skype

5. Rejestrator Problemów   PSR

6. Display Projection  logoWINDOWS + P

7. Zestaw narzędzi  EnhanceMySe7en

  

 Licencje                       -   info

BOX  (lub FPP - Full Packaged Product)  - płatna licencja, która daje bezterminowe prawo do użytkowania programu. Sprzedawana w paczce łącznie z podręcznikiem i nośnikiem instalacyjnym a także ewentualnie z dodatkowym okablowaniem . Może być zainstalowana na dowolnym komputerze właściciela oprogramowania, z możliwością wielokrotnego przenoszenia pomiędzy komputerami. Microsoft Office pozwala swoje BOX ’y   instalować dodatkowo na drugim komputerze - na laptopie.

OEM  (Original Equipment Manufacturer)  - oprogramowanie, sprzedawane przez producentów komputerów osobistych wraz z komputerem jako standardowe wyposażenie, jest nierozerwalnie połączone z komputerem (lub jego częścią), na którym zostało zainstalowane, nie wolno przenosić go na inne komputery ani odsprzedawać. Oprogramowanie OEM jest znacznie tańsze od BOX, ale nie można dokonać ponownej instalacji oprogramowania na nowszym, zakupionym sprzęcie.

Przy zakupie systemu OEM, Microsoft daje możliwość obniżenia wersji systemu (downgrade) do wersji niższej a potem w dogodnym momencie powrotu do wersji zakupionej (nie wszystkie wersje Windows posiadają taką opcję).

Na przykład kupując komputer z wstępnie zainstalowaną wersją Windows 7 Pro można sobie zainstalować Windows Vista i następnie w dowolnym czasie wrocić do Windows 7.

Oprogramowanie OEM MS Windows, MS Office, MS Works jest sprzedawane użytkownikom bez wsparcia i pomocy ze strony Microsoft !   Produkty te sprzedawane są firmom produkującym sprzęt komputerowy bez obsługi technicznej, te zaś same muszą zapewnić kupującemu sprzęt obsługę produktu.

Shareware  - darmowo udostępniane, z pewnymi ograniczeniami (lub z niewielkimi opłatami) do wypróbowania przez użytkowników. Czasami po okresie próbnym lub po określonej liczbie uruchomień za taki program trzeba płacić lub zrezygnować z korzystania.

Trial  - w pełni funkcjonalne oprogramowanie, można je używać przez z góry ustalony czas, po którym program wymusza rejestrację albo usunięcie z dysku twardego.

Adware  - darmowe, ale zawierające funkcję wyświetlającą reklamy. Zwykle jest też możliwość zakupu wersji programu bez reklam. Przy odpowiednim skonfigurowaniu tzw. pośredników http (ang. HTTP proxy) daje się reklamy zablokować .

Freeware  - nieodpłatne używanie, zabrania się czerpania korzyści finansowych z dystrybucji oprogramowania.

MOLP  (Microsoft Open License Pack)  - popularna grupowa licencja oprogramowania Microsoft, korzystna cenowo zwłaszcza dla edukacji.

 

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia