Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli – kontakt

Wszelkich informacji o zajęciach dla uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli otwartych udziela:

p. Jadwiga Poznańska

telefon:+48 694 753 005
e-mail:j.poznanska-malpka-wp.pl
info:doradca metodyczny w zakresie fizyki

p. Maria Rowińska

telefon:+48 601 804 521
e-mail:marysia.rowinska-malpka-gmail.coml
info:doradca metodyczny w zakresie fizyki

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
t`