UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ FIZYKI

INFORMATOR O STUDIACH
w roku akademickim 2006/2007

Informatory z lat 1998/99 [in English], 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06


Dziekanat Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
:
00-681 Warszawa
ul. Hoża 69
tel. (22) 621 97 75, (22) 55-32156
fax. (22) 55-32333
e-mail: studfiz@fuw.edu.pl
godziny otwarcia: pon. 9-14,
wt. 12-15, śr. 13 - 15, piąt. 11-14)
(niektóre sob. 10-14)
Dziekan:
prof. dr hab. Jan Bartelski
Prodziekani:
d/s badań naukowych i finansów:
dr hab. Dariusz Wasik
d/s studenckich:
prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban
d/s organizacji i rozwoju:
prof. dr hab. Jacek Jezierski
Przyjęcia studentów przez prodziekana d/s studenckich (p. 47a):
wtorki godz. 12 - 15
środy godz. 13 - 15)

Zaktualizowana wersja punktów 1 - 8 => nowa wersja
 1. Informacje ogólne o organizacji studiów
 2. Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia
 3. Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka
 4. Wykaz specjalizacji na studiach magisterskich na Wydziale Fizyki UW i wymagań przy przyjęciu na daną specjalizację w roku akademickim 2006/2007
 5. Program studiów specjalistycznych obowiązujący w roku akademickim 2006/2007
 6. Zasady wyższych studiów zawodowych (licencjackich)
 7. Zasady wyższych studiów zawodowych na kierunku fizyka, specjalność nauczycielska na Wydziale Fizyki UW
 8. Zasady studiów uzupełniających magisterskich na Wydziale Fizyki UW
 9. Wykłady monograficzne w roku 2006/2007
 10. Uzupełnienia:
  a: Nowe regulaminy studiów licencjackich/magisterskich, podyplomowych, doktoranckich na UW
  b: Ubezpieczenia zdrowotne, akademicka służba zdrowia
  c: Regulamin świadczeń pomocy materialnej na UW, stypendia z uczelni, darczyńców i funduszy unijnych, bankowe kredyty studenckie, stypendium ministra, stypendia zagraniczne
  d: Akademiki UW - wnioski dla studentów starszych lat
  e: Przysposobienie obronne
  f: Uprawnienia do nauczania fizyki lub fizyki i matematyki
  g: Punkty ECTS - propozycja punktacji na Wydziale Fizyki UW
  h: Formularze dla studentów wystepujących o powtarzanie roku i zaliczenia warunkowe: I semestr, rok
  i: Prace dyplomowe, ich archiwizacja i egzamin dyplomowy
  j: Nostryfikacja dyplomu licencjackiego/magisterskiego na Wydziale Fizyki UW
Katalog przedmiotów ==> Katalog USOS

Opracowanie: Teresa Rząca-Urban, Jacek Jasiak
WWW: JJ - 31.05.2006