Życiorys Lista publikacji
Powrót do Strony Głównej
 
Data i miejsce urodzenia: 19 marca 1939, Warszawa

Wykształcenie:

1964 Magisterium na Wydziale Fizyki UW
1969 Doktorat w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW
1974 Habilitacja na Wydziale Fizyki UW


Kariera zawodowa:

1964 - 1969   Asystent i starszy asystent w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW
1969 - 1975 Adiunkt w IFD UW
1975 - 1980 Docent w IFD UW. W tym okresie pełniłem funkcje prodziekana Wydziału Fizyki UW
1980 Uzyskanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego.
1980 - 1983 Pełnienie funkcji Kierownika Zakładu Ciała Stałego IFD UW
1984 - 1990 Dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW.
W latach osiemdziesiątych byłem przez dwie kadencje członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej
1989 Uzyskanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego
W okresie rządów premiera Mazowieckiego byłem powołany do składu KBN zanim podjęto decyzję, że skład ten jest wyłaniany poprzez wybory.
W latach dziewięćdziesiątych byłem przez dwie kadencje członkiem Sekcji Fizyki w KBN oraz również przez dwie kadencje członkiem Sekcji Inżynierii Materiałowej w KBN.


Główne pobyty naukowe za granicą:

1965 - 1967 Stanford University, California, USA
1974 - 1975 St Andrews University, Szkocja
1983 - 1984 Univ. Pierre et Marie Curie Paris VI, Francja
1990 - 1991 University of California, Berkeley, USA


Działalność naukowa i dydaktyczna:

Moje badania naukowe były zawsze związane z fizyką ciała stałego. Zajmowałem się domieszkami metali przejściowych oraz defektami w półprzewodnikach, teorią wiązań kowalentnych i defektami w SiO2 , własnościami wodoru w półprzewodnikach, nadprzewodnikowymi wytrąceniami w GaAs, a ostatnio wzrostem warstw azotków i ich własnościami oraz układami niskowymiarowymi. Opublikowałem blisko 150 prac naukowych. Byłem promotorem 12 zakończonych przewodów doktorskich oraz 3 będących obecnie w toku.

Nagrody:

Nagroda Marii Curie Skłodowskiej 1991


Przynależność do towarzystw naukowych:
Polskie Towarzystwo Fizyczne - obecnie Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTF
Towarzystwo Naukowe Warszawskie - członek
Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk - członek

Powrót do Strony Głównej