Dobrze! Idź, ale zaraz wracaj! - powiedziała prof. Wanago i rozpłynęła się w mroku... Ty zaś udałeś się do pracowni biologicznej, gdzie spotkałeś Zuzię, która wyrwała się z zaplecza. Zuzia proponuje ci zamianę twych trzonowych za jej piszczelową...

Zgadzasz się
Nie zgadzasz się