mgr Piotr Zdybel
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej,
Instytut Fizyki Teoretycznej,
Wydział Fizyki,
Uniwersytet Warszawski

Adres:
ul. Pasteura 5,
02-093 Warszawa, Polska
Pokój:
5.56
Email:
Piotr.Zdybel@fuw.edu.pl
Telefon:
+48 22 55 32 956
Termin konsultacji: 18:00-20:00 w czwartki

Nazywam się Piotr Zdybel i aktualnie jestem doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Moim opiekunem naukowym jest dr hab. Paweł Jakubczyk pod którego okiem pracuję nad moją pracą doktorską w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Moje zainteresowania naukowe skupiają się na przemianach fazowych oraz zjawiskach krytycznych w silnie skorelowanych układach kwantowych takich jak nadprzewodnictwo w mieszaninach fermionów. Jestem także zainteresowany problemami nierównowagowymi oraz chemią teoretyczną.

Edukacja:
Licencjat "Precyzyjne obliczenia energii Borna-Oppenheinera dla molekuły H2 w stanie wzbudzonym EF1Σ+g" (pod opieką prof. K. Pachuckiego),
Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Magisterium "Efektywne działanie i diagram fazowy dla modelu nadprzewodnictwa z niezrównoważoną populacją spinów" (pod opieką dra hab. P. Jakubczyka),
Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych