Zainteresowania naukowe

♣ Kwantowe przemiany fazowe w układach fermionowych
♣ Kondensacja Bosego-Einsteina, nadprzewodnictwo oraz nadciekłość
♣ Teoria renormalizacji funkcjonalnej
♣ Topologiczne aspekty fizyki materii skondensowanej
♣ Nierównowagowe problemy fizyki statystycznej
♣ Hydrodynamika

Projekty badawcze

♣ Selfenergie oraz czasy życia kwazicząstek w pobliżu kwantowego punktu krytycznego dla niezrównoważonej mieszaniny fermionów.
♣ Warunki występowania kwantowego punktu krytycznego dla spinowo i masowo niezrównoważonej mieszaniny fermionów na poziomie teorii średniego pola dla d=2 oraz d=3.

Konferencje


Seminaria

  • Sympozjum doktoranckie "Warszawa-Fizyka-Kraków" (24-25 Marca 2017, Warszawa)
    Wystąpienie: "Phase diagram of superconductivity with population imbalance in two spatial dimensions"
  • Seminarium Fizyki Statystycznej FUW (10 Czerwca 2016, Warszawa)
    Wystąpienie: "Effective action and phase diagram of a model of superconductivity with population imbalance"
  • Seminarium Fizyki Statystycznej FUW (29 Maja 2015, Warszawa)
    Wystąpienie: "Nieperturbacyjne sformułowanie teorii renormalizacji"