Publikacje

[2018]

1)

P. Zdybel & P. Jakubczyk
Effective potential and quantum criticality for imbalanced Fermi mixtures
J. Phys.: Condens. Matter 30 (2018) 305604, DOI: 10.1088/1361-648X/aacc00.
[pdf] [arXiv]

Projekty badawcze

Teoria renormalizacji dla przemian fazowych w układach skorelowanych fermionów
Rola: Wykonawca
Kierownik: dr hab. Paweł Jakubczyk
Źródło finansowania: NCN, OPUS, numer grantu: 2014/15/B/ST3/02212
Okres realizacji: Lipiec 2015 – Lipiec 2018

Konferencje


Seminaria

 • Seminarium Fizyki Statystycznej FUW (13 i 20 Kwietnia 2018, Warszawa)
  Wystąpienie: "Kwantowa krytyczność dla masowo oraz spinowo niezrównowazonych mieszanin Fermiego"
 • Sympozjum doktoranckie "Warszawa-Fizyka-Kraków" (24-25 Marca 2017, Warszawa)
  Wystąpienie: "Phase diagram of superconductivity with population imbalance in two spatial dimensions"
 • Seminarium Fizyki Statystycznej FUW (10 Czerwca 2016, Warszawa)
  Wystąpienie: "Effective action and phase diagram of a model of superconductivity with population imbalance"
 • Seminarium Fizyki Statystycznej FUW (29 Maja 2015, Warszawa)
  Wystąpienie: "Nieperturbacyjne sformułowanie teorii renormalizacji"