Moje zainteresowania naukowe skupiają się na kwantowej fizyce statystycznej oraz fizyce molekularnej. Aktualnie zajmuję się przemianami fazowymi oraz zjawiskami krytycznymi w silnie skorelowanych układach fermionów. Parowanie Coopera pomiędzy cząstkami w cieczach Fermiego prowadzi do powstawania nowych faz materii takich jak faza Sarmy-Liu-Wilczka, faza Fuldego–Ferrella–Larkina–Ovchinnikova, czy faza Kosterlitza-Thoulessa. Fazy te posiadają egzotyczne wlasności i są interesującym obiektem badań. W mojej pracy chcę zrozumieć zachowanie takich układów w pobliżu kwantowych punktów krytycznych, gdzie standardowa teoria cieczy Fermiego przestaje być odpowiednim opisem.


Projekty badawcze

Istnienie kwantowych punktów krytycznych dla nadprzewodzących mieszanin fermionów

Badania we współpracy z dr. hab. Pawłem Jakubczykiem (Uniwersytet Warszawski)


Udział w konferencjach