Studia Licencjackie 1 rok.

Wykład: Mechanika

 

Semestr letni 2008/2009
prowadzący: Roman Stępniewski

Zaliczenia i egzamin

 Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1.      Obecność i aktywność. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W ciągu całego semestru można opuścić bez usprawiedliwiena co najwyżej dwa ćwiczenia.
Za aktywność na ćwiczeniach można dostać max. 6 punktów.

2.      Zadania domowe. Jedna seria tygodniowo, nie trzeba oddawać, ale można w ciągu tygodnia od ukazania (do sprawdzenia).

3.      3 kartkówki w trakcie ćwiczeń; materiał z ćwiczeń, zadań domowych i wykładu (z jednej kartkówki można dostać max 8 punktów, max za kartkówki 24 punktów).

4.      Jedno kolokwium (= egzamin pisemny – termin”0”)
(test – max. 20 punktów + 3 zadania, każde po 10 punktów, max za kolokwium 50 punktów)

Termin: 23.03.09 godz. 8:30

Miejsce: Grupy: 1,3,5,7 –Aula (IIp.)

Grupy: 2,4,6,8 SDD

 

Aktywność na ćwiczeniach

6 p.

Kartkówki

24 p.

Kolokwium - Test

20 p.

Kolokwium - Zadania

30 p.

Razem (max)

80 p

 

Min. 40 p. - Zaliczenie Ćwiczeń
Brak zaliczenia → Sesja letnia

Dobry wynik – propozycja oceny z egzaminu (termin ”0”)

Pozostali => Letnia sesja egzaminacyjna

 

Egzamin Pisemny:

Termin: 19.06.09 godz. 9:00

Miejsce: Grupy: 1,4 –Aula (IIp.)

Grupy: 2,3,5,6,7,8 SDD

Wyniki z egzaminu pisemnego i szczegółowy terminarz egzaminu ustnego powinny zostać głoszone
 w dniu 22.06.09 ok. godz. 16 na stronie WWW i na tablicy w sąsiedztwie pokoju 123 (Hoża 69).

Egzamin ustny

Termin: 23.06.09, godz. 9-18, 24.06.09, godz 9-15

Miejsce: SSD

 

Egzamin pisemny:
        1. test
        2. zadania

 

20
30

Razem (ćwiczenia + egzamin)

130

Egzamin ustny

 

O ostatecznej ocenie decydują wszystkie powyżej wymienione składowe.

Informacje o egzaminie poprawkowym

Na kolokwium i egzaminie
(obie części)
 można mieć:
1 stronę A4
z odręcznie pisanymi wzorami

Przypadki związane z usprawiedliwioną nieobecnością (choroba lub inne ważne zdarzenie losowe) na kolokwium, egzaminie pisemnym, będą rozpatrywane indywidualnie