אין תלמידים, ישנם אנשים
Nie ma studentów, są ludzie.

(za Henrykiem Goldszmitem)
Informationes studentium gratia
co iest Informacje dla ludzi


Annus academicus 2016/2017, semestris hibernaAnnus academicus 2016/2017, semestris æstivaAnnus academicus 2015/2016, semestris hibernaAnnus academicus 2015/2016, semestris æstiva

RetroRedintegratio novissima 29/4/2017 confecta est.