Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego

Warszawa, 10 kwietnia, 2017


Z przyjemnością informujemy, że nagroda im. Zdzisława Szymańskiego za rok 2017 została przyznana Panu

dr Marco La Cognata
z Laboratori Nazionali del Sud, INFN (Catania, Włochy)Nagroda została przyznana Laureatowi

in recognition of his contributions to the field of experimental studies of nuclear reactions of astrophysical relevance, in particular for developing extensions of the Trojan Horse Method to resonant reactions, including subthreshold resonances.

Zgodnie z Regulaminem, nagroda składa się z dyplomu wymieniającego osiągnięcia Laureata i z honorarium za wykład przez niego wygłoszony. Wykład i uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się tradycyjnie w czasie XXXV Mazurskiej Konferencji Fizyki Jądrowej w Piaskach, 3–9 września, 2017. Na uroczystość zarezerwowano czas w dniu 8 września.

Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej za osiągnięcia naukowe w dziedzinie teoretycznych lub doświadczalnych badań własności jąder atomowych.
Nagrodę przyznaje Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Kapituły Nagrody.
Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody określa Regulamin.

Nagroda przyznawana jest z funduszy pochodzących ze składek osób i instytucji pragnących wspomóc rozwój badań naukowych w dziedzinie struktury jądra atomowego. Finansową obsługę zapewnia Fundacja „Pro Physica”. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Fundacja „Pro Physica”
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A.
Adres banku: Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
BIC code (SWIFT) WBKPPLPP
Nr konta: 65 1500 1012 1210 1007 8486 0000
koniecznie z dopiskiem: „Nagroda im. Z. Szymańskiego”

O dokonanej wpłacie prosimy powiadomić Komitet Nagrody, zaznaczając jednocześnie, czy nazwisko lub nazwa darczyńcy może być przez nas umieszczona na liście fundatorów-założycieli.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)