Podstawy Geometryczne Mechaniki Analitycznej
semestr letni 2002/03
poniedziałki, 10.15 - 12.00 w sali KMMF, Hoża 74 Vp.

notatki do wykładu -plik postscriptowy