Wykłady

Wykłady odbywają się we wtorki o godz. 14:15 w sali 0.06. Szczegółowe plany wykładów można znaleźć tu.

Ćwiczenia

Grupa Sala Dzień Godzina Prowadzący
1 2.25 Piątek 11:15 Paweł Kozów
2 2.25 Czwartek 10:15 Piotr Kucharski
3 2.08 Piątek 11:15 Paweł Bączyk
4 2.06 Piątek 14:15 Denis Dobkowski-Ryłko
5 P108 Poniedziałek 13:15 Adam Bednorz, Piotr Chankowski

Kolokwia i egzaminy

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia - tu można znaleźć ich terminy. Terminy kartkówek będą podawane przez prowadzących.

Kartkówki

Prócz regularnych kolokwiów, w trakcie semestru odbędzie się cztery lub pięć kartkówek (zapowiedzianych). Ich wynik będzie brany pod uwagę przy ustalaniu końcowej oceny z ćwiczeń.

Warunki zaliczenia

Obecności na ćwiczeniach będą sprawdzane. Na ocenę z ćwiczeń złożą się wyniki z kolokwium pierwszego — 35%, kolokwium drugiego — 40%, oraz zapowiedzianych kartkówek — 25%. Punkty zostaną przeskalowane tak, aby suma dawała maksymalnie 100 punktów. Ćwiczenia uznaje się za zaliczone, jeśli liczba punktów wynosi co najmniej 50 (na 100).
Prowadzący ćwiczenia będą mieli prawo przyznać maksymalnie 5  punktów studentom, którym do zaliczenia brakuje kilku punktów, ale którzy uczęszczali regularnie na ćwiczenia i  wykazywali na nich aktywność.
Studenci, którzy ćwiczeń nie zaliczą, a mają przynajmniej 20 punktów, będą mieli możliwość zaliczyć ćwiczenia w pierwszym terminie egzaminu pisemnego; za właściwy egzamin pisemny będzie się im wobec tego liczył egzamin poprawkowy.
Ocena końcowa zależeć będzie od sumy punktów z ćwiczeń (w 40 procentach) i z egzaminu pisemnego (w 60 procentach). Aby uzyskać ocenę 3, 3½, 4, 4½, 5 należy zdobyć, odpowiednio, co najmniej 50, 60, 70, 80 i 90 punktów.


Powered by Kubuntu! Made with BlueFish Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict
TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)