Wszech¶wiat cz±stek elementarnych

Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Fizyki UW
semestr letni roku akademickiego 2008/2009
Wydział Fizyki

Prowadz±cy:
prof. dr hab. Maria Krawczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej
e-mail:
krawczyk@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-309
Kontakt osobisty:
Pokój 316, Hoża 69

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Do¶wiadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-365
Kontakt osobisty:
Pokój 108, pawilon IPJ
Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Egzamin

Egzamin pisemny
9 czerwca 2009, godz. 13:00 - 15:30, Aula Wydziału Fizyki
Egzamin poprawkowy
10 wrzesnia 2009, godz. 14:00-16:00 w sali SST, budynek Wydziału Fizyki, Hoża 69
(sala, w której odbywał się wykład).
Lista pytan egzaminacyjnych
Na egzaminie wolno korzystać TYLKO z własnoręcznych notatek i kopii materiałów z wykładów.

Wyniki egzaminu 9 czerwca 2009
W celu uzyskania wpisu należy kontaktować się telefon/e-mail z wykładowc±.

Materiały z wykładów

Wszystkie prezentacje na bialym tle do druku: PDF

Wprowadzenie
wykład 18.02.2009 : PDF
Detekcja cz±stek
wykład 25.02.2009 : PDF
Odkrycia, prawa zachowania, cz±stki i antycz±stki
wykład 4.03.2009 : PDF
Liczby kwantowe i prawa zachowania
wykład 11.03.2009 : PDF
Oddziaływania
wykład 18.03.2009 : PDF
Oddziaływania słabe
wykład 25.03.2009 : PDF
Symetria i jej łamanie
wykład 01.04.2009 : PDF
¬ródła cz±stek
wykład 08.04.2009 : PDF
Współczesne eksperymenty
wykład 22.04.2009 : PDF
Prawdopodobieństwo procesów dla bardzo dużych energii, konieczno¶ć istnienia cz±stki Higgsa
wykład 29.04.2009 : PDF
wykład 06.05.2009 : PDF
Testy Modelu Standardowego
wykład 13.05.2009 : PDF
Ewolucja Wszech¶wiata
wykład 20.05.2009 : PDF
Ciemna strona Wszech¶wiata
wykład 27.05.2009 : PDF

Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Zobacz też:
Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim 2007/2008