A.F.Żarnecki

Fizyka I

Mechanika

Wykład dla studentów I roku Wydzialu Fizyki
semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011.
poniedziałki, 13:15-16:00, Sala Duża Doświadczalna (SDD), Hoża 69

Warunki zaliczenia

Materiały z wykładu

Zadania na ćwiczenia i zadania domowe

Planowane terminy kolokwiów: 15 listopada 2010 oraz 10 stycznia 2011.
Planowany termin egzaminu pisemnego: 31 stycznia 2011.
Planowany termin egzaminu poprawkowego: 5 marca 2011.

Egzamin

Pełen opis przedniotu dostępny w USOS:


Materialy z wykładu:

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie
wykład 04.10.2010: PDF

Kinematyka
wykład 11.10.2010: PDF

Kinematyka relatywistyczna
wykład 18.10.2010 : PDF

wykład 25.10.2010 : PDF

Prawa ruchu, dynamika
wykład 08.11.2010 : PDF

wykład 15.11.2010 : PDF


Kolokwium I
Wyniki (wg. numerów indeksów)
Fizyka i Astronomia
Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka

Rozwiązania zadań


Zasada zachowania energii
wykład 22.11.2010 : PDF

Dynamika relatywistyczna
wykład 29.11.2010 : PDF

wykład 06.12.2010 : PDF

Mechanika ruchu obrotowego
wykład 13.12.2010 : PDF

Grawitacja
wykład 20.12.2010 : PDF

Bryła sztywna
wykład 03.01.2011 : PDF


Kolokwium II

Wyniki (wg. numerów indeksów)
Fizyka i Astronomia
Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka


Mechanika ośrodków ciągłych
wykład 10.01.2011 : PDF

Podsumowanie
wykład 17.01.2011 : PDF

Zachęcamy do wypełnienia ankiet dydaktycznych w USOS
Ankiety dostępne będą do 24 stycznia. Wśród wypełniających zostaną rozlosowane nagrody!

Egzamin pisemny (kolokwium poprawkowe)
31 stycznia 2011, godz. 14.00-18.30

Wyniki egzaminu pisemnego (wg. numerów indeksów)
Fizyka i Astronomia
Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka


Rozwiązania zadań


Egzamin poprawkowy
sobota, 5 marca 2011, godz. 9.00-14.00Wyniki poprawkowego egzaminu pisemnego (wg. numerów indeksów)
Fizyka i Astronomia
Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka
Egzamin ustny
odbędzie się w dniu 9 i 10 marca w pokoju 108 (Hoża, pawilon IPJ) w godz. 10:00-13:00. Lista do zapisów wywieszona jest przed pokojem.
Zadania na ćwiczenia i zadania domowe:

Zadania wstępne są dołączone do zadań na ćwiczenia
Wprowadzenie
Seria 1: zadania na ćwiczenia, zadania domowe

Kinematyka
Seria 2: zadania na ćwiczenia, zadania domowe

Kinematyka relatywistyczna
Seria 3: zadania na ćwiczenia, zadania domowe
Seria 4: zadania na ćwiczenia, zadania domowe

Dynamika
Seria 5: zadania na ćwiczenia, zadania domowe
Seria 6: zadania na ćwiczenia, zadania domowe

Zasada zachowania energii
Seria 7: zadania na ćwiczenia, zadania domowe

Dynamika relatywistyczna
Seria 8: zadania na ćwiczenia, zadania domowe
Seria 9: zadania na ćwiczenia

Mechanika ruchu obortowego
Seria 10: zadania na ćwiczenia, zadania domowe

Grawitacja
Seria 11: zadania na ćwiczenia, zadania domowe

Bryła sztywna
Seria 12: zadania na ćwiczenia, zadania domowe


Rozwiązania zadań kolokwialnych

  • Kolokwium I: Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka
  • Kolokwium I: Fizyka i Astronomia
  • Rozwiązania zadań egzaminacyjnych

  • Pierwszy termin (wszystkie zadania w jednym pliku)  • Zobacz też:
  • Materiały z wykładu Fizyka I (Mechanika) prowadzonego w roku 2009/2010

  • Materiały z wykładu Szczególna Teoria Względności prowadzonego w roku 2008/2009

  • Materiały z wykładu Fizyka I (B+C) prowadzonego w roku 2004/2005