» Strona główna » Historia ZFJAt » Absolwenci

Absolwenci ZFJAt z roku 1978

Pokaż absolwentów z roku

Habilitacje

(brak wpisów)

Doktoraty

1978.06.26
mgr Zygmunt Szefliński
„Badanie radiacyjnej funkcji mocy w jądrach z obszaru A = 70–90”
1978
mgr Anna Łukaszewicz-Hussain
„Opracowanie widm energetycznych ze spektrometru magnetycznego ciężkich cząstek”
promotor: dr M. Siemiński

Magisteria

1978.05.04
Edward Rydygier
„Wzbudzanie poziomów jądrowych w reakcji bezpośredniego wychwytu protonów”
1978.06.21
Marek Roefler
„Wytwarzanie tarcz z rozdzielonych izotopów Sn za pomocą warszawskiego seperatora izotopów”
1978.03.20
Janusz Jaroszewicz
„Przestrzenno-energetyczne rozkłady strumienia neutronów”
1978
Andrzej Dygo
„Badanie struktury jąder z obszaru 50 ≤ Z, N ≤ 82”
promotor: Tomasz Morek
1978
Krzysztof Zdanowski
„Kalibracja i zastosowanie spektrometru Thomsona do badań plazmowych”
promotor: dr E. Składnik-Sadowski (IPJ)
1978
Marek Wasek
„Budowa i uruchomienie detektora ciężkich jonów”
promotor: J. Töke i E. Gierlik
1978
Gerard Jachimowicz
„Badanie przejść elektromagnetycznych z reakcji bezpośredniego wychwytu radiacyjnego protonów”
promotor: doc. P. Decowski
1978
Zbigniew Kucharski
„Struktura jąder atomowych z obszaru 50 < Z, N < 82”
promotor: Chrystian Droste

Licencjaty

(brak wpisów)

Podsumowanie

Od roku 1947 do dnia dzisiejszego w ZFJAt

co daje razem absolwentów w liczbie 478.

Stan danych z dnia 30.8.2013.