Zakład Struktury i Dynamiki Sieci

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Wydział Fizyki UW

   

Strona główna

Badania

Lista publikacji

 

Dla studentów (2015)

Łącza
   
   

Badania struktury materii skondensowanej metodami rozpraszania neutronów, promieni X oraz promieniowania synchrotronowego

 

Zakład Struktury Materii Skondensowanej powstał w 2009 r. a jego kierownikiem jest Prof. Radosław Przeniosło. Pracownicy Zakładu Struktury Materii Skondensowanej pracowali wcześniej w Zakładzie Struktury i Dynamiki Sieci, którego kierownikiem była Prof. Izabela Sosnowska (w latach 1981-2009).

 

Prace badawcze Zakładu Struktury Materii Skondensowanej są oparte na metodach rozpraszania neutronów i rozpraszania promieni X. Prowadzone badania mają na celu określenie struktury materiałów o interesujących własnościach fizycznych, takich jak: materiały wykazujące polaryzację elektryczną i uporządkowanie magnetyczne, czyli tzw. multiferroiki, materiały wykazujące kolosalną stałą dielektryczną oraz materiały o budowie nanokrystalicznej. Badania są prowadzone we współpracy z instytucjami typu „large scale facilities” takimi jak źródła neutronów: ILL (Grenoble), SinQ (Villigen) ISIS (Chilton) oraz źródła promieniowania synchrotronowego: ESRF (Grenoble). W badaniach stosowane jest także laboratorium rentgenowskie. Badania prowadzone w ostatnich latach (2009-2012) dotyczyły trzech zagadnień:

 

Wysokorozdzielcze badania dyfrakcyjne modulowanego uporządkowania magnetycznego w związkach typu multiferroic.

Nasze badania pokazały, istotne sprzężenie magnetoelastyczne w związku CaMn7O12 [2,5] które prowadzi do współistnienia modulacji położen atomów w sieci krystalicznej [5,8] oraz modulacji momentów magnetycznych. Badania te były prowadzone we współpracy z University of Manitoba (M. Bieringer), ILL Grenoble (E. Suard), ESRF (A. Fitch) oraz Instytutem Fizyki Czeskiej Akademii Nauk (V. Petricek).

Badania związku typu multiferroic, BiFeO3, dostarczyły informacji na temat modulowanego uporządkowania magnetycznego o wyjątkowo dużej długości modulacji [3,7]. Pokazano, że charakter tej modulacji nie ulega zmianom w zakresie temperatur od 300 K do 5 K. Badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego wykazały odkształcenie jednoskośne [1] struktury krystalicznej BiFeO3, podczas gdy powszechnie przyjęty model zakłada strukturę trygonalną. Badania te były prowadzone we współpracy z ILL Grenoble (A. Hewat), ESRF Grenoble (A. Fitch), ISIS, Oxon, Chilton, (A. Daoud-Aladine) UK oraz Tokyo Institute of Technology (M. Azuma).

 

Mikrostruktura nanokryształów chromu (nano-Cr) była badana metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego oraz mikroskopii elektronowej [4]. Badano zależność czasową procesu wzrostu ziaren oraz procesu utleniania podczas wygrzewania nano-Cr. Zastosowano metodę dyfrakcji promieniowania synchrotronowego (in-situ). Badania te były prowadzone we współpracy z University of Saarbruecken (R. Hempelmann) and ESRF (A. Fitch).Prowadzono badania struktury krystalicznej materiału wykazującego kolosalna stałą dielektryczną CaCu3Ti4O12 metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego. Badania pokazują zmiany kształtu refleksów braggowskich z temperaturą, które mogą świadczyć o zjawisku separacji faz lub o anizotropowych naprężeniach Badania te były prowadzone we współpracy z University of Manitoba (M. Bieringer) oraz ESRF (A. Fitch)


[Strona główna]

 

 

Copyright © 2012 Zakład Struktury Materii Skondensowanej, Wydział Fizyk,i Uniwersytetu Warszawskiego
Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2012