AW2P2 strona główna ] | [ Kartografia i mapy ]

Mapa Topograficzna Polski 1 : 100 000
Wydanie turystyczne


Mapa Topograficzna Polski 1 : 100 000. Wydanie turystyczne, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1993 i lata następne. Poszczególne arkusze mapy opatrzone są własnymi numerami ISBN i datami wydania. Rozmiar po złożeniu 13 x 20.5cm.

Treść: mapa wykonana w układzie współrzędnych 1942, w odwzorowaniu Gaussa-Krügera wokół południków osiowych 15°, 21° i 27°. Wydrukowana na kartach zawierających po dwa sąsiadujące ze sobą południkowo standardowe arkusze w skali 1 : 100 000, odznacza się delikatnym, czytelnym rysunkiem oraz przyjemną kolorystyką. Na mapie naniesiono siatkę kilometrową w odstępach co 2km, a przy zewnętrznej ramce umieszczono kartograficzną podziałkę minutową. W stosunku do wojskowych map topograficznych treść wydania turystycznego została uzupełniona o granice parków narodowych i krajobrazowych, przebieg ważniejszych szlaków turystycznych i zamieszczone na odwrocie informacje krajoznawcze (na nowszych arkuszach część informacyjna jest znacznie bardziej rozbudowana). Do opracowania mapy użyto materiałów źródłowych nie starszych niż 5 lat.

Skorowidz mapy


Szerokie udostępnienie mapy topograficznej Polski stało się możliwe dopiero po odtajnieniu w lutym 1990 roku map wojskowych. W latach 1990-1992 Zarząd Topograficzny WP wydał w wersji jawnej, w dużym nakładzie, 30 godeł Mapy Topograficznej Polski w skali 1 : 100 000 obrazujących wybrane obszary kraju. Następnie rozpoczęto wydawanie wersji turystycznej mapy topograficznej, również w skali 1 : 100 000, pokrywającej cały obszar Polski. Pierwszy z serii 151 arkuszy (N-33-57/58 Ustka) ukazał się w końcu 1993 roku, a kompletny zestaw był gotowy do końca 1999 roku. Mapę sygnują trzy instytucje: Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne oraz Wojskowe Zakłady Kartograficzne.

Mapę przygotowano na podstawie zdjęć satelitarnych, zawiera ona pełny zakres treści topograficznej, z wyjątkiem graficznego i opisowego zobrazowania wiadomości zastrzeżonych. Co szczególnie istotne, na mapie tej nie zniekształcono współrzędnych punktów osnowy matematycznej. Poprzednie edycje szerzej udostępnianych map topograficznych Polski były celowo zniekształcane, wprowadzano przesunięcia i skręcenia, tak że różnice pomiędzy treścią mapy a punktami w terenie sięgały 90m.

Więcej informacji na temat historii map topograficznych Polski podaje Eugeniusz Sobczyński w swojej książce Historia Służby Geograficznej i Topograficznej Wojska Polskiego.

[ Uwaga. Ta strona www nie jest ofertą handlową ]


  Opis Turystycznej mapy topograficznej Polski. Text copyright (c) 2003 by AW2P2.
Web ver. 20031112 copyright (c) 2003 by AW2P2. Kontakt z redakcją: aw2p2@fuw.edu.pl.