ASCII| MS Windows| CP 852| ISO-8859-2

LEOPOLD INFELD

20. VII. 1898 - 15. I. 1968

Profesor Leopold Infeld, wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego był fizykiem teoretykiem, zajmował się głównie ogólną teorią względności i elektrodynamiką. Światową sławę przyniosły mu m.in. prace wraz z Bornem (1933-1934) na temat nieliniowego opisu pola elektromagnetycznego (tzw. elektrodynamika Borna-Infelda) oraz prace wraz z Einsteinem i Hoffmannem na temat równań ruchu w ogólnej teorii względności (teoria Einsteina-Infelda-Hoffmanna). Pracował w Princeton, Cambridge i Toronto. Od 1950 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, twórca i pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej UW. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk (od 1952 r.) i licznych zagranicznych Akademii. Autor wielu znanych książek, m.in. The Evolution of Physics (z Albertem Einsteinem ), 1947, (pierwsze wydanie polskie: Ewolucja fizyki, 1959), Wybrańcy bogów (1950), Albert Einstein (1956), Motion and Relativity (z Jerzym Plebańskim), 1960.

tekst AKW, przygotował JB