CERN -- 
Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu

Carlo Rubbia

Medal Krolewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk

Carlo RubbiaCarlo Rubbia urodził się w małym mieście Gorizia we Włoszech w 1934 r. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Wydziale Fizyki w Scuola Normale w Pizie, gdzie bapisał pracę dyplomową o eksperymentach z promieniami kosmicznymi. W 1958 r. wyjechał do USA, aby poszerzyć swą wiedzę i zapoznac się z akceleratorami cząstek.

Około 1960 r. powrócił do Europy zainteresowany nowopowstałym CERN-em, gdzie zaczął pracować nad eksperymentami badającymi strukturę słabych oddziaływań. W 1976 r. Rubbia zaproponował zaadaptowanie CERN-owskiego supersynchrotronu protonowego SPS do zderzeń w tym samym pierścieniu protonów i antyprotonów i została zbudowana pierwsza na świecie fabryka antyprotonów. Zderzacz rozpoczął pracę w 1981 r., a w styczniu 1983 r. ogłoszono, że zostały wyprodukowane, najpierw w detektorze UA1, cząstki W. Parę miesięcy później zostały także zaobserwowane bardziej nieuchwytne cząstki Z.

W następnym, 1984 r., Carlo Rubbia i Simon van der Meer otrzymali razem Nagrodę Nobla Ostrzezenie: wyjscie
ze stron publicznych CERN-u z fizyki - był to jeden z najkrótszych odstępów między odkryciem i nagrodą.


Pierwsza strona Poczatek tematu
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-03