CERN -- Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu

Medal Szwedzkiej Krolewskiej Akademii Nauk

Nagrody NoblaCarlo Rubbia i Simon van der Meer - CERN-owscy aureaci Nagrody Nobla z 1984 r. Jedno z marzeń założycieli CERN-u, zdobycie przez Europę sławy w 'wielkiej' nauce, ziściło się w 1984 r., gdy Carlo Rubbia i Simon Van der Meer otrzymali Nagrody Nobla z fizyki za 'wiodący wkład do wielkiego przedsięwzięcia, które doprowadziło do odkrycia cząstek W i Z, nośników słabych oddziaływań'. Tym przedsięwzięciem był wspaniale poprowadzony projekt zderzeń protonów i antyprotonów w istniejącym supersynchrotronie protonowym SPS. Wyniki doświadczalne potwierdziły unifikację oddziaływań słabych i electromagnetycznych, czyli teorię elektrosłabą Modelu Standardowego.
Nie minęło dziesięć lat, gdy Georges Charpak, fizyk pracujący w CERN-ie od 1959 r., otrzymał w 1992 r. Nagrodę Nobla z fizyki za 'pomysł i budowę detektorów cząstek, a w szczególności wielodrutowej komory proporcjonalnej, stanowiącej przełom w technice badania najgłębszych składników materii'. Wielodrutowa komora proporcjonalna Charpaka, zaprojektowana w 1968 r., i jego następne rozwiązania rozpoczęły erę w pełni elektronicznej detekcji cząstek. Detektory Charpaka są już używane do badań biologicznych i w końcu mogą zastąpić rejestrację fotograficzną w stosowanej radiobiologii. Zwiększenie szybkości rejestracji prowadzi do szybszego skanowania i mniejszej dawki napromieniowania ciała w medycznych aparatach diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie lub wiązki czastek. 3 laureaci Nagody Nobla
Laboratorium nie tylko zdobywa Nagrody Nobla, ale także przyciąga laureatów Nagrody Nobla. Rzeczywiście, pierwszy Dyrektor Generalny, Felix Bloch, otrzymał Nagrodę Nobla w 1952 r. Ostrzezenie: 
wyjscie ze stron publicznych CERN-u razem z Edwardem Millsem Purcellem, 'za rozwinięcie nowych metod precyzyjnych magnetycznych pomiarów jądrowych i związane z tym odkrycia'. W 1976 r. Nagrodę Nobla otrzymał rzecznik eksperymentu L3 w LEP-ie, Sam Ting, razem z Burtem Richterem, za 'pionierska pracę prowadzącą do odkrycia nowego rodzaju ciężkich cząstek elementarnych'. Odkryta w 1974 r., cząstka J/psi składa się z powabnego kwarka i antykwarka. W 1988 r., Jack Steinberger, fizyk pracujacy w CERN-ie od końca lat 1960-tych i wtenczas kierownik eksprymentu ALEPH w LEP-ie, otrzymał Nagrodę Nobla wraz z Leonem Ledermanem i Melem Schwartzem, 'za metodę wiązki neutrinowej i wykazanie dubletowej struktury leptonów przez odkrycie neutrina mionowego'. To odkrycie, dokonane w 1962 r. w Laboratorium Brookhaven w USA, potwierdziło podstawowe założenie współczesnej teorii leptonów.


Pierwsza strona Poczatek tematu
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1998-03-30