CERN -- Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu

Simon van der Meer

Medal Krolewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk

Simon van der MeerSimon van der Meer urodził się w 1925 r. w Hadze w Holandii. Po ukończeniu gimnazjum w Hadze studiował na Uniwersytecie Technicznym w Delft, gdzie specjalizował się w technice pomiarów i sterowania. Po pracy w laboratorium badawczym Philipsa przeniósł się w 1956 r. do Genewy do nowopowstałego CERN-u.

Pracując nad różnymi CERN-owskimi maszynami rozwinął metodę "stochastycznego chłodzenia" do zbierania i kontrolowania cząstek, która to metoda okazała się kluczowa dla planów Rubbii zderzania protonów i antyprotonów.

Simon van der Meer wraz z Carlem Rubbią otrzymali w 1984 r. Nagrodę Nobla Ostrzezenie: wyjscie ze stron CERN-u dla szerokiej publicznosci. Pierwszy z nich wyraził swą opinię o projekcie CERN-owskim w następujący sposób: "van der Meer uczynił go możliwym, a Rubbia zrealizował".


Pierwsza strona Poczatek tematu
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-03