CERN -- Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu

Sam Ting

Medal Krolewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk

Samuel TingSamuel Chao Chung Ting urodził się 27 stycznia 1936 r. w Ann Arbor w Michigan. Swoje stopnie akademickie zdobył na Uniwersytecie Michigan, który ukończył ze stopniem doktora fizyki w 1962 r. Przez następny rok jako stypendysta Fundacji Forda prowadził badania jądrowe w CERN-ie. W latach 1964-69 pracował w Uniwersytecie Columbia, a następnie przeniósł się do Massachussets Institute of Technology. Jego badania dotyczyły doświadczalnej fizyki cząstek, elektrodynamiki kwantowej i oddziaływań fotonów z materią.

W eksperymencie w Brookhaven National Laboratory rozpoczął poszukiwania nowych cząstek o większych masach. Jesienią 1974 r. jego grupa odkryła nową, zupełnie nie przewidywaną, ciężką cząstkę J. W 1976 r. Ting otrzymał Nagrodę Nobla Ostrzezenie: wyjscie ze stron CERN-u dla szerokiej publicznosci z fizyki wspólnie z Burtonem Richterem za niezależne odkrycie cząstki elementarnej nowego typu, nazwanej J/psi. Jej odkrycie utorowało drogę pojęciu powabu nie tylko jako właściwości czwartego kwarka, lecz także wzmocniło argumenty za obecną teorią słabych oddziaływań i możliwością syntezy tej teorii z elektrodynamiką.


Pierwsza strona Poczatek tematu
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-03