CERN -- Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Początek tematu

Jack Steinberger

Medal Krolewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk

Jack SteinbergerJack Steinberger urodził się w Bad Kissingen w Niemczech w 1921 r. Studiował inżynierię chemiczną w Armour Institute of Technology w Illinois a potem w Uniwersytecie Chicagowskim, gdzie jednym z jego nauczycieli był Enrico Fermi.

W 1951 r. na Uniwersytecie Columbia spotkał Leona Ledermana, a później Mela Schwarza, który został jego studentem. W 1958 r. przeprowadzili oni eksperyment neutrinowy przy użyciu nowego synchrotronu o zmiennym gradiencie w Brookhaven. Wyniki ukazały się w klasycznej pracy w 1962 r., a wiązki neutrinowe stały się odtąd standardowymi narzędziami fizyki cząstek.

Ta utalentowana trójka 26 lat później otrzymała Nagrodę Nobla Ostrzezenie: wyjscie ze stron publicznych CERN-u. Po usłyszeniu tej wiadomości 67-letni wówczas Steinberger powiedział: "Jeśli chcesz otrzymać tę nagrodę, zrób wcześnie swą pracę!"


Pierwsza strona Poczatek tematu
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-03