CERN -- Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu Poprzednia strona Nastepna strona

Antymateria i sześć kwarków

Zwykła materia w otaczającym nas świecie zbudowana jest z dwóch typów kwarków, nazywanych górnymi i dolnymi, będących składnikami protonów i neutronów. Do jej budowy potrzebne są dodatkowo dwa rodzaje leptonów: elektron oraz neutrino elektronowe (które pojawia się przykładowo w rozpadach promieniotwórczych). Schemat ten powtarza się w dwóch cięższych "rodzinach", każdej zawierającej dwa kwarki i dwa leptony.

Przekroj czynny dla czastki Z0 Niedawne wyniki uzyskane w zderzaczu LEP w CERN-ie oraz w badaniach astrofizycznych ukazują, że niemożliwe jest istnienie dalszych generacji tego typu. Nie wiemy dlaczego istnieją tylko trzy rodziny i dlaczego ta jedna tworząca nasz świat jest niewystarczająca.

Zagadkę tę można jednak powiązać z jedną z wielkich tajemnic Wszechświata: Co stało się z antymaterią?

Eksperymenty w fizyce cząstek elementarnych wykazują, że materia i antymateria są zawsze produkowane w równych ilościach. Sugeruje to, że tak samo powinno się dziać we wczesnym Wszechświecie z jego ekstremalnymi energiami. Ale jeżeli tak było, to dlaczego antymateria nie zanihilowała całej materii, pozostawiając we Wszechświecie wyłacznie energię w postaci fotonów? Wydaje się, że musiała wtedy istnieć jednak mała, lecz istotna, asymetria między materią a antymaterią.

Naszą jedyną wskazówką co do pochodzenia tej asymetrii jest naruszenie symetrii między cząstkami i antyczastkami, znane jako naruszenie symetrii CP. Obecne zrozumienie tego efektu jest nierozerwalnie związane z faktem istnienia trzech rodzin cząstek. Jak do tej pory był on obserwowany wyłącznie przy rozpadach neutralnych cząstek zwanych kaonami. Zawierają one kwarki dziwne należące do drugiej rodziny i produkowane są obecnie w CERN-ie przy użyciu wiązek protonów w akceleratorze SPS. W LHC, przyszłej maszynie w CERN-ie, z łatwością powinny być produkowane cząstki zawierające cięższe kwarki piękne należące do trzeciej generacji. Jeżeli teoria jest prawdziwa, cząstki zawierające kwarki piękne także powinny ujawniać efekt naruszenia symetrii CP.


Pierwsza strona Poczatek tematu Poprzednia strona Nastepna strona
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-04