CERN --
Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu Nastepna strona

Czy to już wszystko?

Wielka unifikacja i supersymetria Ciemna materia
Antymateria i sześć kwarków LHC - duży zderzacz hadronowy

Komputerowa rekonstrukcja obrazu 
wczesnego Wszechswiata
Komputerowa rekonstrukcja obrazu wczesnego Wszechświata
Stosowany obecnie opis materii - Model Standardowy cząstek i oddziaływań między nimi - testowany jest z wielką precyzją w LEP-ie i okazuje się, że jest opisem bardzo skutecznym. Jest to zdumiewające tym bardziej, że pochodzenie jednej z najbardziej fundamentalnych cech materii - jej masy - pozostaje wciąż nieznane. Nadal nie wiemy, czy cząstki zyskuja swe tak różne masy dzięki mechanizmowi Higgsa.

Dodatkowo istnieją ważne pytania, na które Model Standardowy nie jest w stanie odpowiedzieć: Czy uda się zunifikować oddziaływania elektrosłabe i silne? Dlaczego istnieje akurat sześć rodzajów kwarków? Czy neutrina mają masę? Te pytania wiążą się z obecnymi zagadkami Wszechświata: Czy Wszechświat to więcej niż widzimy? Dlaczego materia dominuje nad antymaterią?

Pamiętając o wszystkich tych pytaniach, CERN przygotowuje się do wejścia w XXI wiek budując nową maszynę LHC, która osiągnie energię wyższą niż uzyskano kiedykolwiek wcześniej.

Wielka unifikacja i supersymetria Ciemna materia
Antymateria i sześć kwarków LHC - duży zderzacz hadronowy

Pierwsza strona Poczatek tematu Nastepna strona
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-04 vv