CERN --
Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu Poprzednia strona Nastepna strona

Wielka unifikacja i supersymetria

Jednym z większych przełomów w fizyce cząstek elementarnych było powstanie w roku 1970 teorii oddziaływań "elektrosłabych". Poprzez ujednolicony opis sił elektromagnetycznych i słabych łączy ona w sobie opis zjawisk tak różnych jak elektryczność i magnetyzm oraz światło i radioaktywność. Teoretycy dążą obecnie do stworzenia nowej teorii zawierającej w sobie dodatkowo opis oddziaływań silnych wiążących materię na poziomie jądrowym.

Eksperymenty wykazują, że wraz ze wzrostem energii efekty oddziaływania silnego stają się coraz słabsze. Sugeruje to możliwość zlania się sił elektrosłabych i oddziaływania silnego w bardzo wysokich energiach. Stałyby się one wówczas nierozróżnialne. Rozważane energie wielkiej unifikacji są miliard razy większe niż te, jakie można osiągnąć w akceleratorach. Istniały one jednak zapewne we wczesnym Wszechświecie, prawie natychmiast po Wielkim Wybuchu, gdy istniał on dopiero 10-34 sekund.

Krytyczne etapy ewolucji Wszechswiata od Wielkiego Wybuchu do czasow wspolczesnych


Szczęśliwie dla współczesnych eksperymentów teorie unifikacji mogą mieć znaczne konsekwencje także przy niższych energiach. By teorie te mogły być prawdziwe, potrzeba w szczególności, aby przyroda posiadała głęboką symetrię zwaną "supersymetrią". Jak do tej pory jej istnienie nie zostało potwierdzone.

Supersymetria wiąże ze sobą cząstki materii (kwarki i leptony) z cząstkami przenoszącymi oddziaływania i zakłada ponadto istnienie dodatkowych "supercząstek" potrzebnych, by była pełną symetrią. Supercząstki muszą być znacznie cięższe od swoich zwyczajnych krewnych i z tego powodu nie zostały dotychczas odkryte. Najlżejsze z nich powinny jednak posiadać masy jedynie około dziesięć razy większe niż masy najcięższych poznanych do tej pory cząstek. Dzięki temu będą one w zasięgu badań akceleratora LHC, nowej XXI-wiecznej maszyny w CERN-ie.


Pierwsza strona Poczatek tematu Poprzednia strona Nastepna strona
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1998-02-18