R. Sosnowski - Siedem lat
 wspolpracy z CERN-emWstęp

Czym jest CERN?
Polska obserwatorem w Radzie CERN-u (1964 - 1991)

Do jakiego CERN-u Polska przystąpiła w 1991 r.?

Duże urządzenia badawcze
Pozycja w nauce
Pozycja CERN-u w świecie

Siedem lat członkostwa Polski w CERN-ie

Polska współwłaścicielem i współzarządzającym CERN-u
Korzyści naukowe - udział w programach badawczych
Kształcenie młodych fizyków i techników
Współpraca CERN-u z polskim przemysłem
Koszt uczestnictwa Polski w CERN-ie

Podsumowanie