do góry         o książce

Wstęp

Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, która zmieniła, zmienia bądź zmieni większość dziedzin naszego życia. W porównaniu z rewolucją przemysłową XVIII i XIX wieku zmiany zachodzą znacznie gwałtowniej. Przestajemy rozumieć podstawowe mechanizmy rządzące światem, w którym żyjemy. W tej sytuacji warto wiedzieć, że:

Na koniec czas uświadomić sobie skalę i powszechność zmian, jakie Internet wprowadza w naszym świecie: zanik barier wymiany informacji, poczta elektroniczna, e-biznes, praca na odległość czy rozwój darmowego oprogramowania (rozdział 6).

W Dodatkach znajdziemy trochę historii z uwzględnieniem polskich akcentów, porady dla chcących ,,podłączyć się'' do Internetu i obszerny Słowniczek.Przy większości terminów informatycznych podajemy ich angielskie pierwowzory (kursywą), adresy internetowe i nazwy plików piszemy czcionką maszynową, a teksty pojawiające się na klawiszach lub guzikach (na ekranie) pismem bezszeryfowym (Twoja przeglądarka może zastąpić brakujące czcionki innymi) .


do góry o książce
Dalej: I. Przewodnik Do góry: Komputer. Internet. Cyfrowa rewolucja. Wstecz: Komputer. Internet. Cyfrowa rewolucja.