do góry         o książce


5. Internet od podstaw

Internet to globalna sieć, łącząca komputery i sieci komputerowe.

Każdy komputer ,,podłączony do Internetu'' ma swój adres i potrafi wysyłać do każdego innego komputera ,,podłączonego do Internetu'' dowolne dane w postaci cyfrowej -- tekst, obrazy, dźwięk, programy komputerowe, filmy...

A co to jest sieć komputerowa? Tu już można udzielać różnych odpowiedzi, ale najbardziej podstawową cechą, wyróżniającą sieć, jest standard przesyłania informacji między komputerami, czyli protokół.
do góry o książce
Dalej: 5.1 IP protokół Do góry: II. Jak to działa Wstecz: 4.6 Co się dzieje, gdy