do góry         o książce

2.3 Zwykle coś się nie udaje...
do góry o książce
Dalej: 2.3.1 Czy komputer jest podłączony Do góry: 2. Skok w cyberprzestrzeń Wstecz: 2.2 Zaczynamy!