do góry         o książce

2.3.3 Gdzie wpisać ten adres?

Przede wszystkim upewnijmy się, że to, co chcemy wpisywać, przypomina poprawny adres strony internetowej, czyli pasuje mniej więcej do opisu z rozdziału 2.4.

Pole, w którym wpisujemy adresy w przeglądarce, znajduje się zwykle u góry okna poniżej głównego menu -- na rysunkufig:err404 zaznaczono je czarną elipsą. Po wpisaniu adresu należy wcisnąć klawisz Enter.


do góry o książce
Dalej: 2.3.4 Komunikaty o błędach Do góry: 2.3 Zwykle coś się nie Wstecz: 2.3.2 Uruchamiamy przeglądarkę internetową (browser)