do góry         o książce


2.4.3 Adres internetowy

Adres strony WWW zaczyna się niezmiennie od ,, http://'', toteż ten człon możemy sobie darować, gdyż przeglądarki zwykle potrafią same go dopisać. Dalej występuje nazwa komputera, składająca się z kilku nazw oddzielonych kropkami. W ,,porządnej'' nazwie komputera powinny występować, kolejno od prawej: Na przykład czytany od prawej adres www.fuw.edu.pl mówi nam, że komputer znajduje się w Polsce ( pl), należy do uczelni ( edu) określającej się jako fuw (Fizyka, Uniwersytet Warszawski), wreszcie jest serwerem WWW. W ten sposób można często zgadnąć adres witryny instytucji lub firmy na podstawie informacji o kraju, profilu i ew. skrócie nazwy. Nie wszyscy stosują się do tych konwencji -- najczęściej pomijane bywają nazwa komputera i rodzaj instytucji, tworząc nazwy typu firma.com.kraj, www.firma.kraj czy samo firma.kraj (w USA firma.com).

Do nazwy komputera może być doklejona (z prawej strony) pełna ścieżka dostępu do pliku lub tylko ciąg nazw folderów (rozdział 4.2), na przykład /serwisy/sport/f99.html lub /serwisy/sport/, tworząc, odpowiednio, pełne adresy postaci firma.pl/serwisy/sport/f99.html lub firma.pl/serwisy/sport/2.4.

Adres strony, na którą już raz trafiliśmy, możemy zanotować w ,,zakładkach'' przeglądarki, aby w przyszłości móc tam wrócić z pomocą myszki -- opcja Zakładki (Bookmarks) lub Ulubione powinna być dostępna w którymś z menu przeglądarki.

Strukturę adresów internetowych (URL) opisano od podstaw w rozdziale 5.1.


do góry o książce
Dalej: 2.5 Internetowe wrota Do góry: 2.4 Wyższa szkoła klikania Wstecz: 2.4.2 Zamiast czekać