do góry         o książce

2.4.2 Zamiast czekać

-- otwórz odnośnik w nowym oknie!

Gdy klikniemy odnośnik lewym guzikiem myszy, w miejsce oglądanej dotychczas zaczyna ,,ładować się'' nowa strona. Niestety zwykle nie jest to natychmiastowe; czekanie, aż załadują się wszystkie obrazki z reklamami i reszta strony, bywa drażniące, gdy zawartość poprzednio oglądanej strony znikła już z ekranu.

Rozwiązaniem jest otwarcie interesującego nas odnośnika w nowym oknie, gdyż w tym czasie zawartość okna, w którym oglądaliśmy poprzednią stronę, pozostanie nie zmieniona. Przyspiesza to również (w porównaniu z opisanym powyżej użyciem guzika ,,wróć'') powrót do poprzednio oglądanej strony, w przypadku gdy wybrane odniesienie nie prowadzi nas dalej -- w każdej chwili możemy przejść do okna, w którym wciąż czeka na nas oglądana ostatnio strona.

Rysunek: Menu podręczne umożliwiające otwarcie w nowym oknie odniesienia klikniętego prawym zamiast lewym guzikiem myszy (Internet Explorer i Netscape). W górnej części, w białych kółkach, guziki umożliwiające powrót do poprzedniej strony
\includegraphics [height=7cm]{figures/err/back_ie.eps} \includegraphics [height=7cm]{figures/err/back_syl.eps}

Trik polega na kliknięciu interesującego nas odnośnika prawym, zamiast lewym, guzikiem myszy2.3 i wybraniu z otwartego w ten sposób menu podręcznego odpowiedniej funkcji, oznaczonej zwykle ,,otwórz w nowym oknie'' (rys. 2.4). W systemach Unixowych (np. GNU/Linux) można poza tym wywołać tę funkcję bezpośrednio, klikając odnośnik środkowym guzikiem myszy.

W ten sposób możemy ,,ściągać'' jednocześnie kilka stron naraz -- może to przyspieszyć cały proces. Jednak w przypadku gdy ,,wąskim gardłem'' jest mała przepustowość najbliższego fragmentu Sieci, czyli połączenia komputera, przy którym siedzimy, z Internetem, a nie tłok na dalszych łączach czy serwerach, otwarcie jednocześnie większej liczby stron w różnych oknach spowolni dostęp do każdej z nich z osobna.


do góry o książce
Dalej: 2.4.3 Adres internetowy Do góry: 2.4 Wyższa szkoła klikania Wstecz: 2.4.1 Zgubiłem się...