do góry         o książce

To musi być proste

Wyobraźmy sobie samochód, w którym klakson uruchamiamy pedałem, hamujemy dźwignią przy kierownicy, a biegi zmieniamy skomplikowaną kombinacją różnych przełączników. Zapewne nie znalazłby wielu nabywców, i dlatego właśnie współczesne samochody są coraz prostsze i przyjemniejsze w obsłudze.

Tak samo komputery i programy przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników: tworzone są tak, by były prostym w użyciu narzędziem, a nie ciągłym wyzwaniem intelektualnym. Coraz ważniejsze w ich ocenie staje się określenie user friendly, czyli przyjazny dla użytkownika, i takie względy coraz częściej decydują o sukcesie rynkowym. Komputery tanieją, a czas pracowników, którzy mieliby się uczyć ich skomplikowanej obsługi na specjalnych kursach -- przeciwnie. Stąd coraz powszechniejsze są programy, z którymi moża zaczynać pracę ,,z marszu''. Określamy je mianem self-explanatory, czyli ,,samoobjaśniające (się)''. Oznacza to, że pracę (lub raczej pierwsze eksperymenty) można zacząć praktycznie bez czytania instrukcji obsługi, a dostęp do potrzebnych funkcji jest od razu widoczny na ekranie lub umieszczony tam, gdzie spodziewamy się go znaleźć.

Warto również wiedzieć, że większość współczesnych programów oferuje rozbudowany system pomocy (help), często nie ustępujący zawartością podręcznikom drukowanym, oferujący ponadto np. możliwość wyszukiwania haseł. Pomoc wywołujemy zwykle klawiszem F1 lub z rozwijanego menu -- standardowo ostatnia pozycja po prawej (menu opisane jest na s. ).


do góry o książce
Dalej: 1.1 Jednolity interfejs Do góry: 1. Obsługa współczesnych komputerów Wstecz: 1. Obsługa współczesnych komputerów