do góry         o książce

1.4.1 Rozwijane menu (pull-down menu)

Jest to pasek tuż pod górną krawędzią okna (belką)1.6, na którym znajdują się napisy -- zwykle ,,Plik'', ,,Edycja'' itd. Kliknięcie1.7na którymś z tych napisów rozwija pod nim listę funkcji (menu)1.8, jak np. widoczne na rysunku 1.2 menu Edycja. Kliknięcie na którymś z elementów listy (wybór z menu) uruchamia odpowiadającą mu funkcję.

Rozwijane menu grupują tematycznie funkcje; trzy grupy występują w większości programów:

Dostęp do funkcji menu opisywać będziemy w tekście jako sekwencję haseł, które trzeba wybrać dla ich uruchomienia, np. Edycja/Kopiuj.

Rysunek: Blat (ekran) komputera Apple; w komputerach tej firmy pasek menu każdej aplikacji znajduje się zawsze u góry ekranu
\includegraphics [width=1.2\columnwidth]{figures/mak.eps}


do góry o książce
Dalej: 1.4.2 Pamięć podręczna (clipboard) Do góry: 1.4 Standardowy dostęp do funkcji Wstecz: 1.4 Standardowy dostęp do funkcji