do góry         o książce

1.4 Standardowy dostęp do funkcji programów

Opisane dotychczas elementy są jednakowe dla wszystkich okien w danym systemie. To, co dzieje się wewnątrz okna, zależy już wyłącznie od działającego w nim programu. Na szczęście większość współczesnych programów podlega ujednolicaniu sposobu obsługi. Oznacza to między innymi, że spotykamy w nich, opisane w dalszych rozdziałach, wspólne elementy.
do góry o książce
Dalej: 1.4.1 Rozwijane menu (pull-down menu) Do góry: 1. Obsługa współczesnych komputerów Wstecz: 1.3 Okno