do góry         o książce

1.4.3 Paski narzędziowe (toolbars)

Pod paskiem rozwijanego menu znajdować się może jeden (rys. 1.1) lub więcej (rys. 1.2) pasków z ikonkami, których kliknięcie wywołuje od razu (tj. bez uprzedniego rozwijania odpowiedniego menu) najczęściej używane funkcje. Ambicją grafików jest, aby znaczenie ikonek było oczywiste na pierwszy rzut oka (self-explanatory), jednak bywa to subiektywne. Na wszelki wypadek, jeśli potrzymamy dłużej kursor nad ikonką nie klikając, powinien pojawić się tekst podpowiedzi, opisujący znaczenie rysunku, czyli wywoływaną funkcję.

Im więcej wyświetlonych jednocześnie pasków narzędziowych, tym mniej miejsca na główne okno ekranu. Dlatego też ich liczbę można zwykle ustalać w którymś z menu Opcje lub Edycja/Preferencje.


do góry o książce
Dalej: 1.5 Blat Do góry: 1.4 Standardowy dostęp do funkcji Wstecz: Przykład: przenoszenie bloków tekstu