do góry         o książce


1.5 Blat

Blat1.12(desktop, pulpit) to po prostu cały dostępny ekran komputera. Umieszczamy na nim okna programów, z którymi pracujemy -- tak, jak na biurku rozkładamy kartki i książki.

Rysunek: Blat (ekran) komputera z systemem MS Windows. Na dole widoczny pasek zadań, w lewym dolnym rogu menu systemowe (otwarte kliknięciem guzika Start). W oknie przeglądarki portal ahoj.pl (portale opisano w rozdziale 2.5)
\includegraphics [width=\columnwidth]{figures/port/w95_ahoj.eps}

Rysunek: Blat (ekran) komputera PC z Unixowym systemem GNU/Linux i desktopem KDE. Na dole panel i menu systemowe, otwarte kliknięciem guzika ,, K''. Na górze pasek zadań -- symbole otwartych okien. W oknie przeglądarki (netscape ver. 6) portal onet.pl (portale opisano w rozdziale 2.5)
\includegraphics [width=\columnwidth]{figures/port/kde_onet.eps}

Rysunek: Blat (ekran) komputera PC z Unixowym systemem GNU/Linux i desktopem GNOME. Na dole pasek zadań, panel i otwarte menu systemowe. W oknie przeglądarki portal.pl (portale opisano w rozdziale 2.5)
\includegraphics [width=\columnwidth]{figures/port/gnome_portal.eps}

Rysunek: Blat (ekran) komputera (IBM Power PC) z Unixowym systemem AIX i desktopem CDE. W prostokącie na dole ekranu (panel) znajdują się symbole najczęściej używanych funkcji, kliknięcie niektórych z nich otwiera rozwijane menu systemu. W oknie przeglądarki netscape portal yoyo.pl (portale opisano w rozdziale 2.5)
\includegraphics [width=\columnwidth]{figures/port/aix_yoyo.eps}

Rysunek 1.9: Blat (ekran) komputera Sun z Unixowym systemem Solaris i desktopem CDE. W centrum okno poczty elektronicznej (netscape)
\includegraphics [width=\columnwidth]{figures/solaris.eps}

Na blacie znajdują się ikony symbolizujące najczęściej używane programy i funkcje. Na przykład, do kosza na śmieci (w lewym górnym rogu rys. 1.51.6) możemy przeciągać niepotrzebne pliki1.13.

Blat jest za mały, by pomieścić ikony wszystkich zainstalowanych programów -- podobnie jak opisane przed chwilą paski narzędziowe nie pomieszczą symboli wszystkich funkcji. Dlatego rzadziej używane funkcje programu znajdujemy w rozwijanych menu, a rzadziej używane programy -- w ,,głównym'' rozwijanym menu komputera, czyli menu systemu. Otwieramy je klikając odpowiedni guzik; w MS Windows (od wersji 95) jest to \framebox {\sf Start} (rys. 1.5), w KDE -- \framebox {\sf K} (rys. 1.6), zwykle w lewym dolnym rogu ekranu. Pozycje menu systemowego otwierają dostęp do grup programów -- na rysunku 1.5 pozycja Ustawienia otwiera dostęp do kolejnych grup: Panel Sterowania, Drukarki itd.

Ważnym obszarem blatu jest również miejsce, w którym ,,giną'' zminimalizowane do ikony (ale nie zamknięte) okna (patrz opis na s. ). W MS Windows (rys. 1.5) i Linux/GNOME (rys. 1.7) jest to ten sam pasek, na którym znajduje się guzik Start, w KDE -- obszar wybrany przez użytkownika (na rys. 1.6 na górze ekranu). Czasami [Macintosh (Apple), Unixy z CDE] ikony zminimalizowanych programów umieszczane są po prostu na blacie, jak na rysunkach 1.8 i 1.9. Ponowne kliknięcie na ikonie, do której został zwinięty program, z powrotem otwiera okno i przywraca stan pracującego w nim programu.

Większość powyższych ustawień, np. pozycję paska zadań, możemy zwykle dopasowywać do własnych preferencji.


do góry o książce
Dalej: 1.6 Komputerowe BHP Do góry: 1. Obsługa współczesnych komputerów Wstecz: 1.4.3 Paski narzędziowe (toolbars)