do góry         o książce


1.4.2 Pamięć podręczna (clipboard)

Pamięć podręczna (schowek) to odpowiednik kartki (znajdującej się ,,zawsze pod ręką''), na której notujemy coś, na przykład, w czasie rozmowy telefonicznej, żeby później przepisać do notesu. Służy więc do przenoszenia informacji z jednego miejsca w drugie. Używamy jej do kopiowania lub przenoszenia plików (do innego katalogu lub na dyskietkę), fragmentów tekstu czy rysunków (do innego dokumentu -- okna -- programu, lub w inne miejsce tego samego).

Przebiega to zawsze w ten sam sposób: bieżący, zaznaczony element ,,wycinamy'' lub kopiujemy (do pamięci podręcznej), przenosimy kursor w miejsce docelowe (katalog, okno) i ,,wklejamy''.

Warto pamiętać, że schowek i opisana poniżej procedura mogą nam pomóc w sytuacjach, gdy nie wiemy, jak przenieść tekst z jednego programu do innego -- czyli z jednego do drugiego okna.

Rysunek: Przykładowa operacja przeniesienia bloku tekstu z Notatnika do Wordpada (MS Windows). Na rysunku (a) widać zaznaczony do przeniesienia blok, z menu Edycja wybieramy Wytnij. Zaznaczony tekst ,,znika'' (b) -- zostaje przeniesiony do schowka. Następnie przechodzimy do okna programu Wordpad i umieszczamy kursor tam, gdzie chcemy wstawić tekst, po czym z menu Edycja wybieramy Wklej (c). Przeniesiony tekst pojawia się w miejscu kursora (d). Tak samo możemy przenosić (lub kopiować, wybierając Kopiuj zamiast Wytnij) tekst w ramach tego samego okna

(a): \includegraphics [width=0.95\columnwidth]{figures/transfer1.eps}

(b): \includegraphics [width=0.95\columnwidth]{figures/transfer2.eps}

(c): \includegraphics [width=0.95\columnwidth]{figures/transfer3.eps}

(d): \includegraphics [width=0.95\columnwidth]{figures/transfer4.eps}
do góry o książce
Dalej: Przykład: przenoszenie bloków tekstu Do góry: 1.4 Standardowy dostęp do funkcji Wstecz: 1.4.1 Rozwijane menu (pull-down menu)