do góry         o książce


1.2 Myszka

Myszką wskazujemy na ekranie komputera tak, jak palcem czy ołówkiem wskazujemy coś na zdjęciu czy w tekście. Ruch myszki po blacie biurka1.3powoduje ruch kursora na ekranie komputera. Widoczny na ekranie kursor myszki ma zwykle kształt niewielkiej strzałki.

Samo umieszczanie kursora nad ikoną (czyli graficznym symbolem programu lub funkcji) nie wystarczy do uruchomienia związanej z nią akcji -- wszak mogliśmy nad nią tylko ,,przejeżdżać''. Do potwierdzania wyboru służą znajdujące się na myszce guziki. Najczęściej są dwa: lewy służy do potwierdzania wyboru funkcji, nad którą znajduje się kursor (odpowiednik Enter na klawiaturze), a prawy rozwija listę funkcji skojarzonych z aktualną pozycją kursora, czyli menu podręczne (jak np. widoczne w środku ekranu na rys. 1.1). Jeśli wybierzemy ustawienie myszy dla leworęcznych (lub trzymających mysz po lewej stronie biurka), funkcje guzików ulegną zamianie.

Najechanie kursorem na ikonę lub napis i wciśnięcie lewego guzika myszy określamy ,,kliknięciem'' danego symbolu (click)1.4. Kliknięcie na obiekcie i dalsze przesuwanie myszy -- bez puszczania wciśniętego guzika -- określamy mianem ciągnięcia lub przeciągania (drag). W ten sposób np. zaznaczamy bloki tekstu lub przemieszczamy okna na ekranie (,,ciągnąc'' za górną część ramki). ,,Przeciąganie'' symbolu w określone miejsce, np. na ikonkę kosza na śmieci, polega na zwolnieniu guzika myszki nad miejscem przeznaczenia. Działanie takie określamy mianem ,,przeciągnij i upuść'' (drag and drop).


do góry o książce
Dalej: 1.3 Okno Do góry: 1. Obsługa współczesnych komputerów Wstecz: 1.1 Jednolity interfejs