do góry         o książce

Punkt widzenia przedsiębiorcy

Żeby coś sprzedać -- usługę, rzecz, informację -- nie wystarczy reklama. Trzeba dać klientom możliwość szczegółowego zapoznania się z ofertą i dokonania wyboru, w dogodnym dla klienta miejscu i czasie. Oznacza to organizację sklepów, salonów czy biur w kosztownych dzielnicach, opłacanie wysokich czynszów i wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafiliby przedstawić ofertę firmy w sposób atrakcyjny i kompetentny na każde życzenie potencjalnego klienta. Są oczywiście inne możliwości, na przykład katalogi reklamowe. Wadami będą tu: wysoki koszt druku (jeśli chcemy zachować atrakcyjny standard), kłopotliwe uaktualnianie (po najdrobniejszej zmianie oferty czy parametrów produktu należałoby drukować katalog od nowa), wreszcie otwarte pytania do kogo i kiedy wysyłać te katalogi.

Żadnej z tych wad nie ma umieszczenie kompletnego serwisu informacyjnego w Internecie. Dostępny jest bez przerwy (określa się to 24$\times$365) dla wszystkich zainteresowanych (wystarczy rozreklamować łatwy do zapamiętania adres witryny), aktualizacje są natychmiastowe, a koszty nieporównanie niższe.

Ale aktualna oferta czy nawet bezpośrednia sprzedaż w Internecie (rozwiązania business-to-client, b2c) to zaledwie wierzchołek góry lodowej zastosowań Internetu w biznesie. Coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania typu business-to-business (b2b). Dzięki elektronicznym podpisom, opartym na infrastrukturze klucza publicznego (Public Key Infrastructure, PKI)6.7, możliwe są np. natychmiastowe transakcje bez papierowych faktur6.8, a nawet bez pośrednictwa ludzi. Wykorzystanie niesionych przez Internet możliwości pozwala na optymalizację wielu procesów i zmniejszenie kostów. Ich rozważenie jest koniecznością dla każdej firmy, chcącej zachować konkurencyjność w nadchodzącym stuleciu.


do góry o książce
Dalej: 6.4 Praca na odległość Do góry: 6.3 E-biznes Wstecz: Punkt widzenia klienta