do góry         o książce


6.3 E-biznes

  1. Każde zadanie, oparte na ściśle definiowalnych regułach 6.5, komputery wykonają taniej, szybciej i dokładniej niż ludzie.
  2. Każda działalność, związana z wymianą informacji, dzięki Internetowi może być realizowana taniej, szybciej i na większą skalę niż dotychczas.
I choć od tych reguł można znaleźć wyjątki, ich nieodparte implikacje wyznaczają kierunki rozwoju technologii -- a więc pośrednio i cywilizacji. Ostatnie dziesięciolecia upłynęły pod znakiem ,,komputeryzacji'' -- od bankowości, przez księgowość do wyważania opon. Dziś najważniejsza staje się Sieć.

E-biznes określa się jako integrację przepływu informacji między działami wewnętrznymi przedsiębiorstwa z jego aktywnością w Internecie. Jednak zasięg, skala i niespotykana szybkość rozwoju zjawiska powodują, że pojęcie wymyka się definicjom.
do góry o książce
Dalej: Punkt widzenia klienta Do góry: 6. Przejawy rewolucji cyfrowej Wstecz: 6.2 Poczta elektroniczna