do góry         o książce


6.2 Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna jest nie tylko tania (rozdział 5.2), ale umożliwia zupełnie nowy sposób komunikacji -- pomiędzy listem a telefonem. Główną uciążliwością telefonu jest jego natarczywość -- dopadamy rozmówcę nie zawsze w momencie, gdy chciałby z nami rozmawiać6.3. Natomiast pocztę elektroniczną czytamy w wybranym przez nas momencie -- może to być również w sekundy od jej wysłania6.4. Tak więc wysyłając e-mail mamy pewność, że nie przeszkodzimy adresatowi w pracy ani wypoczynku. Mimo tego oczekiwana wiadomość dotrze bez porównania szybciej niż tradycyjną pocztą.

Ta niesynchroniczność pozwala inaczej spojrzeć na sztywne godziny pracy. Nie musimy też przejmować się strefami czasowymi, co w przypadku telefonów na drugą półkulę niewątpliwie wypada brać pod uwagę.

Adres poczty elektronicznej związany jest z człowiekiem, a nie z miejscem. Jeśli w podróży czy na wakacjach mamy dostęp do Internetu, to możemy swą pocztę czytać niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.

Poza restauracją zanikającej sztuki pisania listów e-mail wprowadza też do epistolografii zupełnie nowe elementy, jak choćby popularny symbol uśmiechu :-) (twarz poziomo).


do góry o książce
Dalej: 6.3 E-biznes Do góry: 6. Przejawy rewolucji cyfrowej Wstecz: 6.1 Ta okropna wolność słowa