do góry         o książce


B. Kilka dat z historii Internetu

1957
Związek Radziecki umieszcza Sputnika na orbicie.
1958
ARPA (Advanced Research Project Agency), agencja stworzona w Departamencie Obrony USA dla uzyskania przewagi technologicznej w Zimnej Wojnie, rozpoczyna prace nad siecią komputerową odporną na atak jądrowy.
1964
Paul Baran z Rand Corporation tworzy koncepcję sieci opartej na wymianie pakietów. Pakiet to ,,paczka'' (część) przesyłanej informacji, oznaczona m.in. adresem docelowym.
1970
Wysłanie pierwszego e-maila.
1971
ARPANET łączy 23 komputery, dwa lata póżniej sięga do Europy.
1974
Pojawia się słowo ,,Internet''.
1977
Powstają protokoły TCP i IP.
1984
Tysiąc komputerów w Internecie.
1985
Pojawia się termin cyberspace (w powieści Neuromancer W. Gibsona).
1987
10 tysięcy komputerów w Internecie.
1988
,,Internetowy Robak'' (Internet Worm), napisany przez doktoranta uniwersytetu Cornell program, zdolny do samodzielnego powielania się przez Internet dzięki błędom w zabezpieczeniach systemów, paraliżuje Sieć na kilka dni.
1989
Tim Berners-Lee tworzy HTML -- język Światowej Pajęczyny. Sto tysięcy komputerów w Internecie.
1990
Pierwsze w Polsce połączenie z EARN (European Academic and Research Network) -- 18 lipca.
1991
Internet w Polsce: pierwszy zachowany ślad to wysłana 23 sierpnia z Hamburga odpowiedź na e-mail.
1992
Milion komputerów w Internecie.
1993
Pierwszy serwer WWW w Polsce ( www.fuw.edu.pl).
1996
Dziesięć milionów komputerów w Internecie.
1998
Sto tysięcy komputerów podłączonych do Internetu w Polsce.


do góry o książce
Dalej: C. Jak się ,,podłączyć'' do Do góry: II. Jak to działa Wstecz: A. Kilka dat z historii