do góry         o książce


Polskie czcionki

{\large Czcionkę, którą złożyłem wersję drukowaną tej książki, zaprojektował w
l...
...py
Użytkowników Systemu \TeX --- informacje o tej inicjatywie
znajdują się na
}
http://www.gust.org.pl/FONTY

Antykwa Toruńska

Na projekt ratowania polskich czcionek przekazałem połowę honorarium za fotoskład.


do góry o książce
Dalej: O programach (komputerowych ;-), których Do góry: Komputer. Internet. Cyfrowa rewolucja. Wstecz: ,,Dla opornych?''