do góry         o książce

O programach (komputerowych ;-), których używalem

Wersję drukowaną książki składałem z pomocą programu LATEX , w systemie operacyjnym GNU/Linux.

Poniżej oryginalna informacja dopisana przez program LATEX 2html, z pomocą którego utworzyłem niniejszą wersję HTML.


Komputer. Internet. Cyfrowa rewolucja.

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.1 release (March 30, 1999)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 4,latin2 -antialias i

The translation was initiated by Piotr J. Durka on 2001-01-27


do góry o książce
Do góry: Komputer. Internet. Cyfrowa rewolucja. Wstecz: Polskie czcionki