Professor Jan Gaj

Physics Department
Warsaw University
Hoża 69
00-681 Warszawa, Poland


CV

SELECTED PUBLICATIONS

LECTURES

Semiconductor magnetooptics

 Symetria w fizyce
(dla uczniów)

Publish or Perish studencie!
Profesor Jan Gaj (1943 - 2011), wychowanek Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk eksperymentator, był jednym z inicjatorów badań półprzewodników półmagnetycznych i światowym autorytetem w tej dziedzinie. Wydał (wraz z J. Kossutem) monografię "Introduction to the Physics of Diluted Magnetic Semiconductors". Zajmował się badaniami półprzewodnikowych niskowymiarowych struktur kwantowych, właściwościami kropek kwantowych jako nieklasycznych źródeł światła, zjawisk związanych ze spinem nośników ładunku i ekscytonów. Twórca wielu oryginalnych wykładów zarówno dla studentów fizyki jak i innych wydziałów Uniwersytetu. Autor podręcznika akademickiego "Elektryczność i magnetyzm". Współautor dwu podręczników dla licealistów. Wybitny popularyzator fizyki (np. książka "Laboratorium fizyczne w domu"), Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego miesięcznika "Delta", wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego od 1992 r. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.