Technologie Informacyjne

i KomunikacyjneTechnologie Informacyjne i Komunikacyjne, semestr zimowy 2022/2023:

Terminy wykładu: 13.X, 27.X, 10.XI, 8.XII, 15.XII, 12.I
Test z wykładu: 26.I
Czas: czwartek, 16:15 - 18:00
Forma wykładu: stacjonarna (sala 1.40)
Kod przedmiotu w USOS: 1100-1F11
Liczba godzin/punktów ETCS: Wykład: 15 h + Ćwiczenia: 30 h /2 pkt
Koordynator przedmiotu: dr hab. Jan Suffczyński
Prowadzacy grupy ćwiczeniowe: Magdalena Furman, Alexander Krupiński-Ptaszek, Magdalena Kuich, Marcin Muszyński, Magdalena Posiadała-Zezula


Materiały do pobrania: Materiały