Kropki kwantowe w strukturach

fotonicznych

Mikrofilar z mikrownęką optyczną na lustrach Bragga. Zdjęcie TEM. LPN CNRS Orientacyjny plan wykładu:

Fizyka sprzężenia światło-materia

 1. Przegląd zagadnień prezentowanych podczas wykładu. Wprowadzenie do wnękowej elektrodynamiki kwantowej (CQED)
  • Rezonatory optyczne i złota reguła Fermiego
  • Silne i słabe sprzężenie emiter -- mod wnęki optycznej
 2. Równanie falowe w dielektrycznych strukturach warstwowych
  • Rozwiązanie równania Maxwella dla struktury periodycznej
  • Półprzewodnikowe wnęki planarne
 3. Wnęka planarna na lustrach Bragga
  • Obliczenia: Widmo odbicia lustra Bragga i mod wnęki planarnej w formalizmie macierzy przejścia
 4. Struktury fotoniczne i ich wytwarzanie
  • Mikropilar, mikrodysk, kryształ fotoniczny 1D, 2D, 3D
  • Rozkład kątowy emisji struktur fotonicznych
 5. Krótkie wprowadzenie do fizyki półprzewodników
  • Ośrodek o strukturze periodycznej vs sieć krystaliczna: analogie wynikające z periodyczności
  • Struktura pasmowa półprzewodników
 6. Półprzewodnikowa kropka kwantowa jako źródło światła

 7. Wprowadzenie do fizyki kropek kwantowych
  • Podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej przydatne w dalszym wykładzie
  • Od związania kwantowego jedno- do trójwymiarowego w półprzewodniku
 8. Samozorganizowane półprzewodnikowe kropki kwantowe
  • Rodzaje kropek kwantowych
  • Półprzewodnikowa kropka kwantowa
 9. Spektroskopia półprzewodnikowych kropek kwantowych
  • Struktura energetyczna i widmo mikro-fotoluminescencji kropki kwantowej
  • Dynamika emisji przejść ekscytonowych
 10. Kropka kwantowa w mikrownęce optycznej

 11. Kropka kwantowa w mikrownęce optycznej: reżim słabego sprzężenia
  • Metody uzyskiwania sprzężenia kropka – mod wnęki
  • Efekt Purcella i kierunkowanie emisji
 12. Kropka kwantowa w mikrownęce optycznej: reżim silnego sprzężenia
  • Oddziaływanie mod wnęki optycznej – kropka kwantowa
  • Oscylacje Rabbiego
 13. Wpływ otoczenia fotonicznego na nieklasyczne własności emisji kropek kwantowych
  • Statystyka fotonów emitowanych przez kropkę kwantową we wnęce
  • Wytwarzanie stanów splątanych fotonów w emisji kropki kwantowej
 14. Praktyczne zastosowania, wyzwania i perspektywy

 15. Zastosowania praktyczne
  • Istniejące zastosowania komercyjne i medyczne
  • Pojedyncze fotony z kropek kwantowych w kryptografii kwantowej
 16. Wyzwania i perspektywy (1)
  • Pamięć spinowa w kropkach kwantowych
  • Lasery z kropkami kwantowymi jako ośrodkiem aktywnym
 17. Wyzwania i perspektywy (2)
  • Optyczne wnęki plazmonowe i ich kombinacja z wnękami fotonicznymi
  • Efekt Purcella przy sprzężeniu kropka kwantowa - mod plazmonowy
Projekt Fizyka Plus